Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Izvēlieties savu valsti Latvija Latvija
Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem virs 50 €
Piegāde 3-5 darba dienu laikā
Drošs maksājums ar 3D Secure

TIEŠSAISTES VEIKALA VISPĀRĪGIE DARĪJUMU NOTEIKUMI (VDN)

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva iela 36

SI-2000 Maribor

Slovēnija

Tālrunis +386 2 460 53 42

E-pasts: info@curaprox.lv

Satura rādītājs

 1. Piemērošanas joma
 2. Reģistrācija
 3. Līguma noslēgšana
 4. Cenas
 5. Paņemšana uzņēmuma atrašanās vietā
 6. Piegāde, nosūtīšanas izmaksas
 7. Digitālā satura un programmatūras licenču izmantošanas tiesību piešķiršana
 8. Īpašumtiesību saglabāšana, atteikšanās no līguma
 9. Abonēšanas līgumu termiņš un izbeigšana
 10. Termiņš un maksājums
 11. Atsaukšana
 12. Garantija un atbildība
 13. Adreses
 14. Datu aizsardzība, autortiesības, preču zīmju tiesības

Statuss: aprīlis 2024
 

1) Piemērošanas joma

Šie Vispārīgie darījumu noteikumi (VDN) attiecas uz darījumu attiecībām starp Curaden AG (turpmāk tekstā - "Curaden") un patērētājiem vai uzņēmumiem (turpmāk tekstā - "Klients" vai "Klienti") tajā versijā, kas ir pieejama un ir spēkā, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne vai pasūtītas preces, attiecībā uz precēm, ko Curaden piedāvā tiešsaistes veikalā.

Līgumiem par digitālā satura, programmatūras licenču vai kuponu piegādi attiecīgi tiek piemēroti šie VDN, ja vien nav nepārprotami panākta atkāpe. Attiecībā uz programmatūras licenču piegādi pārdevējam ir pienākums nodot licences atslēgu piegādātās programmatūras izmantošanai. Klients neiegūst nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru. Par programmatūras kvalitāti izšķiroša nozīme ir attiecīgajam produkta aprakstam.

 Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi var attiekties uz līgumiem, kas attiecas uz produktiem (precēm vai pakalpojumiem) vienreizējas piegādes veidā vai arī pastāvīgas piegādes veidā ("abonēšanas līgums"). Abonēšanas līguma gadījumā Curaden apņemas piegādāt produktu, kas pienākas saskaņā ar līgumu, uz līgumā noteikto līguma darbības laiku.

Laiku pa laikam Privātuma politika vai šie noteikumi un nosacījumi jums paziņojumā mūsu tīmekļa vietnēs un/vai mūsu mobilajās lietotnēs, kā arī atjauninātā privātuma politikas versijā. Ja jūs nepiekrītat mainītajiem noteikumiem, mēs lūgsim jūs rakstiski izteikt iebildumus, nosūtot e-pastu uz info@curaprox.lv, un dzēst savu lietotāja profilu, ja tāds ir izveidots, līdz brīdim, kad izmaiņas stāsies spēkā. Ja jūs neatsauksiet savu abonementu, jūsu lietotāja profils turpinās pastāvēt pēc spēkā stāšanās datuma, piemērojot grozītos noteikumus. Tiešsaistes interneta veikals tiks pielāgots, papildināts vai grozīts. Ar katru jaunu izsaukumu vai tīmekļa vietnes apmeklējumu tiek piemērotas aktuālās, lejupielādējamās versijas. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai iepazītos ar spēkā esošajiem noteikumiem. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā privātuma politikā, mēs par to informēsim.

Patērētājs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu nolūkā, kurš galvenokārt nav saistīts ne ar tās komercdarbību, ne ar neatkarīgu profesionālo darbību. Uzņēmējs šo VDN izpratnē ir fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas, slēdzot tiesisku darījumu, rīkojas, veicot savu komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību. 

Pasūtījumus var veikt tikai personas, kas ir vecākas par 18 gadiem. Klientiem, kas jaunāki par 18 gadiem, nepieciešams viņu likumīgā pārstāvja paraksts. 

Piemēro tikai šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus. Jebkuri klienta noteikumi un nosacījumi, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai atšķiras no tiem, netiek atzīti, ja vien Curaden atsevišķā gadījumā tiem nav skaidri rakstiski piekritusi.
 

2) Reģistrācija

Katram preču pasūtījumam ir nepieciešama klienta reģistrācija vai lietotāja profila atvēršana vietnē Curaden. Vairākkārtēja reģistrācija ar dažādiem vārdiem vai adresēm nav atļauta.

Curaden var jebkurā laikā un bez iemesla atsaukt reģistrāciju. Šādā gadījumā Curaden ir tiesības nekavējoties bloķēt un dzēst lietotāja vārdu un attiecīgo paroli.

3) Līguma noslēgšana

Curaden produktu klāsta prezentācija tiešsaistes veikalā nav piedāvājums noslēgt pirkuma līgumu ar klientu. Tā nav saistoša.

Noklikšķinot uz pogas "Pirkt tagad", klients iesniedz saistošu pirkuma piedāvājumu.

Veicot pasūtījumu Curaden, izmantojot internetu (tiešsaistes veikalu), e-pastu, tālruni vai citus saziņas kanālus, klients iesniedz piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu ar Curaden. Klients saņem apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu ("pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums"). Šis apstiprinājums nenozīmē piedāvājuma pieņemšanu, bet tikai informē klientu, ka Curaden ir saņēmis pasūtījumu. Vajadzības gadījumā Curaden atsevišķi informēs klientu par iespējamām kļūdām tīmekļa vietnē sniegtajā informācijā par produktu klāstu un iesniegs klientam attiecīgu pretpiedāvājumu.

Līgums ar Curaden tiek noslēgts, kad Curaden skaidri akceptē šo piedāvājumu ("Pasūtījuma apstiprinājums") vai kad Curaden nosūta pasūtītās preces klientam. 

Pieņemšana ir atkarīga no pasūtītā produkta vai pakalpojuma juridiskās pieļaujamības un pieejamības. Ja Curaden nevar pieņemt klienta piedāvājumu, pasūtījumu pieņemšanas vietā klients tiks informēts par nepieejamību. Par īslaicīgi nepieejamiem produktiem klientam tiks izdarīta atzīme, klienta pasūtījums paliek spēkā.

Cenu svārstības ir iespējamas. Noteicošā ir cena piedāvājuma iesniegšanas brīdī.

4) Cenas

Preču un pakalpojumu iegādei un pasūtīšanai - norādītās cenas pirkuma un pasūtījuma brīdī eiro. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visās cenās iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Cenās nav iekļautas papildu piegādes izmaksas (starp Curaden un klientu).
 

5) Paņemšana uzņēmuma atrašanās vietā

Pēc iepriekšēja telefoniska paziņojuma ir iespējams saņemt preces saskaņotā Curaden tirdzniecības vietā.

Preču saņemšanas gadījumā līgums ar Curaden tiek noslēgts, kad Curaden nepārprotami pieņem piedāvājumu ("pasūtījuma apstiprinājums") vai kad Curaden nodod pasūtītās preces klientam.

6) Piegāde, nosūtīšanas izmaksas

Curaden piegādās pasūtīto produktu uz adresi, ko klients norādījis pasūtījumā, vai uz PayPal kontā norādīto adresi (ja izvēlēts šis maksājuma veids), cik drīz vien iespējams. Curaden ir tiesības jebkurā laikā veikt daļējas piegādes un daļējus pakalpojumus, ja tas ir pamatoti klientam. Ja Curaden veic daļējas piegādes, Curaden sedz papildu pasta izdevumus.

Piegāde tiek veikta par sūtījuma izmaksām, kas norādītas katrā atsevišķā gadījumā.

Piegādes laiks parasti ir 1-3 darba dienas. Informācija par paredzamo piegādes laiku nav saistoša.

Digitālais saturs, kuponi un programmatūras licences atslēgas tiek piegādātas klientam tikai elektroniskā veidā (i) lejupielādējot vai (ii) pa e-pastu pēc Curaden ieskatiem.

7) Digitālā satura un programmatūras licenču izmantošanas tiesību piešķiršana

Ja vien DeepL aprakstā Curaden tiešsaistes veikalā nav norādīts citādi, Curaden piešķir klientam neekskluzīvas, laika un vietas ziņā neierobežotas tiesības izmantot sniegto saturu privātiem un uzņēmējdarbības mērķiem.

Programmatūras licences atslēgas nodošana dod klientam tiesības izmantot programmatūru vai saturu, kā redzams no attiecīgā produkta apraksta un licences līguma tajā aprakstītajā apjomā.

Satura nodošana trešajām personām vai kopiju izveide trešajām personām ārpus šo vispārīgo noteikumu vai licences noteikumu darbības jomas nav atļauta, ja vien pārdevējs nav piekritis līgumā paredzētās licences nodošanai trešai personai.

Tiesību piešķiršana stājas spēkā tikai tad, kad klients ir pilnībā samaksājis līgumā paredzēto atlīdzību.

8) Īpašumtiesību saglabāšana, atteikšanās no līguma

Visas piegādātās preces paliek Curaden īpašumā līdz pilnīgai apmaksai.

Ja klients rīkojas, pārkāpjot līgumu, jo īpaši, ja klients nepilda savas maksājumu saistības, neskatoties uz Curaden atgādinājumu, Curaden var atkāpties no līguma, iepriekš nosakot saprātīgu termiņu, un pieprasīt atgriezt preces, kas joprojām ir tās īpašums. Preču atgūšana vai konfiskācija, ko veic Curaden, ir uzskatāma par atteikšanos no līguma. Šādā gadījumā radušās nosūtīšanas izmaksas sedz klients. Curaden ir tiesīga rīkoties ar precēm pēc to atgriešanas.

9) Abonēšanas līgumu termiņš un izbeigšana

Abonēšanas līgumi tiek slēgti uz nenoteiktu laiku, bet vismaz uz minimālo termiņu, kas norādīts attiecīgā produkta aprakstā Curaden tiešsaistes veikalā. Abonēšanas līgumu minimālā termiņa laikā var izbeigt jebkurā laikā, beidzoties minimālajam termiņam, un pēc minimālā termiņa beigām jebkurā laikā, par to paziņojot 14 dienas iepriekš rakstiski vai pa e-pastu uz 13. punktā norādītajām adresēm.

Tiesības uz ārkārtas līguma izbeigšanu pamatota iemesla dēļ netiek skartas. Tiek uzskatīts, ka pamatots iemesls pastāv, ja, ņemot vērā visus konkrētā gadījuma apstākļus un izsverot abu pušu intereses, nevar pamatoti sagaidīt, ka puse, kas izbeidz līgumu, turpinās līgumattiecības līdz līguma izbeigšanai, par ko panākta vienošanās, vai līdz brīdinājuma termiņa beigām.

10) Termiņš un maksājums

Curaden pieņem tikai tos maksājumu veidus, kas tiek parādīti klientam (tiešsaistes veikalā) pasūtījuma procesa laikā. Curaden patur tiesības rakstiski vienoties ar klientiem par citu maksāšanas veidu, kas nav norādīts šajā sadaļā.

Maksājumu apstrādei tiešsaistes veikalā Curaden izmanto trešo pušu maksājumu risinājumus, lai klients varētu viegli un droši norēķināties ar kredītkartēm un alternatīvām maksājumu metodēm.

Ja maksājums tiek veikts, izmantojot PayPal piedāvāto maksājumu metodi, maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēja PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (turpmāk tekstā - "PayPal") pakalpojumus, ievērojot PayPal lietošanas noteikumus, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, vai - ja klientam nav PayPal konta - ievērojot nosacījumus maksājumiem bez PayPal konta, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Pirkuma cena, kā arī piegādes izmaksas, ja piemērojams, ir jāsamaksā līguma noslēgšanas brīdī - saskaņā ar 3. punktu.

Curaden var pieprasīt avansa maksājumu, nenorādot iemeslus. Pasūtījums tiks apstrādāts pēc maksājuma saņemšanas. Curaden patur tiesības neslēgt līgumu, ja kredīta pārbaudes rezultāts ir negatīvs. Turklāt mēs paturam tiesības piedāvāt tikai noteiktus maksāšanas veidus, ņemot vērā attiecīgo kredītspēju.

Ja klients kavē maksājumu, Curaden ir tiesīga iekasēt vienreizēju summu par atgādinājuma izmaksām, kā norādīts pasūtījuma procesā. Tas neietekmē Curaden tiesības pieprasīt lielāku zaudējumu atlīdzību, jo īpaši attiecībā uz piedziņas aģentūras vai advokāta prasību izpildi.

Curaden interneta veikala kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita veikšana nav iespējama.

Kuponus var izmantot tikai saskaņā ar kuponā norādītajiem nosacījumiem un tikai kuponā norādītajām produktu grupām. Atsevišķi produkti var tikt izslēgti no kuponu akcijas.

Vaučeri vai juridiski pieļaujamās atlaides (piemēram, atlaides par daudzumu) nevar tikt summētas viena pasūtījuma ietvaros. Kupona vērtību nevar izmaksāt skaidrā naudā.

Kuponu var nodot citai personai. Curaden var veikt maksājumus ar dzēšanas efektu attiecīgajam īpašniekam, kurš kuponu izmanto interneta veikalā.

11) Atsaukšana

Ja jūs kā klients esat patērētājs (B2C), jums ir tiesības atsaukt savu nodomu noslēgt līgumu, nenorādot iemeslus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas, atgriežot preces Curaden. Šajā pašā termiņā klientam par atsaukumu ir papildus rakstiski (piemēram, vēstulē vai e-pastā) jāpaziņo uzņēmumam Curaden. Šis termiņš sākas preču nosūtīšanas vai saņemšanas dienā. Preču savlaicīga nosūtīšana ir pietiekama, lai ievērotu atsaukšanas termiņu. Atsaukums teksta formā (hier) jānosūta uz 13. punktā norādīto adresi vai pa e-pastu uz info@curaprox.lv. Pierādīšanas pienākums attiecībā uz atgriežamo preču nosūtīšanu ir uz klienta pleciem.

Atcelšana nav iespējama un nepastāv:

 • preču piegādei, kas ir izgatavotas pēc pasūtījuma īpaši klientam vai ir skaidri pielāgotas klienta personīgajām vajadzībām. Klientam ir pienākums pieņemt un apmaksāt visas detaļas bez izņēmuma;
 • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja pēc piegādes plomba ir noņemta;
 • medikamentu piegādi nevar atgriezt;
 • skaņas vai video ierakstu vai datorprogrammatūras piegādes aizzīmogotā iepakojumā, ja pēc piegādes plomba ir noņemta.

līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās, ja līgumā ir paredzēts konkrēts datums vai termiņš pakalpojumu sniegšanai.

Ja līgums tiek efektīvi atsaukts vai atcelts, abām pusēm ir jāatmaksā jau saņemtie pakalpojumi. Ja klients var atgriezt saņemtās preces tikai pasliktinātā stāvoklī, viņam ir jāatlīdzina Curaden samazinātās vērtības apmērā.

Klientam ir jāsedz atpakaļnosūtīšanas izmaksas un risks, ja vien piegādātās preces neatbilst pasūtītajām precēm.

Curaden izmantos savas aizturējuma tiesības, līdz preces būs pilnībā atgrieztas.

Gadījumā, ja tiek izslēgtas atsaukšanas un atgriešanas tiesības, klientam jāsedz preču atkārtotas nosūtīšanas izmaksas.

 

Atcelšanas politika

Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atcelšanas termiņš ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat pārņēmis vai pārņēmusi savā īpašumā pēdējās preces.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva iela 36, SI-2000 Maribor. Slovēnija, e-pasta adrese: info@curaprox.lv) ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli) par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atsaukuma veidlapas paraugu (hier), tomēr tas nav obligāti.

Lai ievērotu atsaukšanas termiņu, pietiek, ja paziņojumu par atsaukšanas tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atsaukšanas termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat šo līgumu, mēs bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši no jums paziņojumu par šā līguma atcelšanu, atmaksājam jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais izdevīgākais standarta piegādes veids). Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri vienojušies citādi; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta nekāda maksa par šo atmaksu. Mēs varam atteikt atmaksu, kamēr neesam saņēmuši preces atpakaļ vai kamēr jūs neesat iesniedzis pierādījumus, ka esat atgriezis preces, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Jums ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī līguma atcelšanu, atgriezt preces mums. Termiņš ir ievērots, ja jūs nosūtat preces pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām.

Mēs segsim preču atgriešanas izmaksas.

Jums būs jāmaksā tikai par jebkādu preču vērtības zudumu, ja šis vērtības zudums radies preču apstrādes dēļ, kas nav nepieciešama, lai pārbaudītu preču stāvokli, īpašības un darbību.

Atteikuma tiesību izslēgšana/izbeigšana: Tiesības atsaukt līgumu nepastāv, cita starpā, attiecībā uz līgumiem par tādu preču piegādi, kas nav gatavas un kuru ražošanai izšķiroša nozīme ir patērētāja individuālai izvēlei vai noteikšanai, vai kuras ir skaidri pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām, un tās pirms termiņa izbeidzas attiecībā uz līgumiem par tādu aizzīmogotu preču piegādi, kuras nav piemērotas atpakaļsūtīšanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja pēc piegādes ir noņemta to plomba.

Brīvprātīgas atgriešanas garantija: Papildus likumā noteiktajām tiesībām atsaukt preci, visiem pirkumiem no Curaden sortimenta mēs jums papildus likumā noteiktajām tiesībām atsaukt preci mēs piešķiram brīvprātīgas atgriešanas garantiju 30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Jūs varat atteikties no līguma arī pēc tam, kad ir beidzies 14 dienu atteikuma termiņš, atgriežot mums preces 30 dienu laikā pēc to saņemšanas (termiņš sākas nākamajā dienā pēc preču saņemšanas), ar nosacījumu, ka preces ir pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā, tās ir nelietotas un nesabojātas, un preces nav speciāli izgatavotas pēc klienta specifikācijām vai nepārprotami pielāgotas personiskajām vajadzībām. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar savlaicīgu nosūtīšanu.

Preces ir jānosūta atpakaļ uz: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva iela 36, SI-2000 Maribor. Slovēnija.

Līgumā noteiktā brīvprātīgās atgriešanas garantija neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības un prasības. Jo īpaši jūsu likumā noteiktās tiesības atsaukt preci un likumā noteiktās garantijas tiesības paliek neierobežotas.

12) Garantija un atbildība

Ja piegādātās preces riska nodošanas brīdī ir bojātas, piemēram, ražotāja defekts, vai ja ir nepareiza piegāde, lūdzu, nekavējoties iesniedziet mums sūdzību par šādiem defektiem. Tomēr šīs sūdzības neiesniegšana neietekmē jūsu likumīgās pretenzijas. Attiecībā uz visiem iegādātās preces defektiem, kas radušies likumā noteiktā garantijas termiņa laikā, pēc jūsu izvēles tiek piemērotas likumā noteiktās prasības par turpmāku izpildi, defektu novēršanu vai jaunu piegādi, kā arī - ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības - plašākas prasības par preces cenas samazināšanu vai atcelšanu un papildus arī par zaudējumu atlīdzināšanu, tostarp par zaudējumu atlīdzināšanu izpildes vietā, kā arī par jūsu veltīgi veikto izdevumu atlīdzināšanu. Ciktāl mēs jums sniedzam pārdevēja garantiju, sīkāka informācija izriet no garantijas noteikumiem, kas ir pievienoti attiecīgajam piegādātajam priekšmetam. Garantijas prasības neskar likumā noteiktās prasības/tiesības.

Atbildību reglamentē piemērojamās tiesību normas. Curaden atbildība tiek izslēgta i) vieglas neuzmanības, ii) netiešu un izrietošu zaudējumu un peļņas zaudējumu, iii) nerealizētu ietaupījumu, iv) zaudējumu, kas radušies piegādes aizkavēšanās dēļ, kā arī v) jebkuras Curaden palīgpersonu darbības vai bezdarbības gadījumos, neatkarīgi no tā, vai tā ir paredzēta līgumā vai ārpus līguma.

Turklāt Curaden nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

 • no nepareizas, līgumā neparedzētas vai nelikumīgas izstrādājumu uzglabāšanas, regulēšanas vai lietošanas;
 • nesaderīgu rezerves daļu vai piederumu (piemēram, barošanas avota) izmantošana;
 • klienta vai trešās personas veikta izstrādājumu neuzturēšana un/vai nepareiza pārveidošana vai remonts;
 • nepārvaramas varas apstākļi, jo īpaši dabas stihiju, mitruma, kritienu, triecienu u.c. izraisīti bojājumi, par kuriem Curaden nav atbildīga, un oficiāli rīkojumi.

Pakalpojumu sniedzējs, kam uzdots veikt darbus, ir atbildīgs par defektiem, izpildes kavējumiem un bojājumiem, kas radušies pakalpojumu sniedzēju izpildes laikā (piemēram, uzstādīšana uz vietas).

Curaden atbildība tiek izslēgta par iespējamām drukas kļūdām reklāmas materiālos, datu kļūdām tiešsaistes veikalā, nepareizu cenu norādīšanu, kļūdām ilustrācijās, produktu aprakstos vai citos tekstos, piemēram, kuponu vai atlaižu akcijās, vai par novēlotu vai neveiktu piegādi.

13) Adreses

Šīs tīmekļa vietnes piedāvājumu sniedzējs un līgumpartneris:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva iela 36

SI-2000 Maribor

Slovēnija

Tālrunis +386 2 460 53 42

E-pasts: info@curaprox.lv

14) Datu aizsardzība, autortiesības, preču zīmju tiesības

Privātuma politika ir neatņemama šo VDN sastāvdaļa. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, klients piekrīt arī privātuma politikai.

Visas preču zīmes, attēli un autortiesības pieder uzņēmumam Curaden vai tā partneriem. Datu, attēlu un PDF failu lejupielādei, saglabāšanai, kopēšanai vai drukāšanai, pat daļēji, ir nepieciešama rakstiska Curaden atļauja. Visas tiesības aizsargātas. Klientam nav atļauta tālāka izmantošana citiem mērķiem, kas nav saistīti ar šo produktu.Šī informācija ir iztulkota iesaistīto pušu ērtībām. Jebkuru pretrunu vai pretrunu gadījumā starp tulkoto versiju un oriģinālo angļu valodas versiju, angļu valodas versija ir noteicošā un tiek uzskatīta par juridiski saistošu un autoritatīvu versiju. Ar šo tiek atzīts, ka tulkojums ir ģenerēts, izmantojot mašīntulkošanu, un, lai gan ir pieliktas pūles, lai nodrošinātu precizitāti, netiek sniegtas nekādas garantijas par tulkojuma pilnīgumu, precizitāti vai uzticamību.