Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Izvēlieties savu valsti Latvija Latvija
Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem virs 50 €
Piegāde 3-5 darba dienu laikā
Drošs maksājums ar 3D Secure

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VISPĀRĪGIE DARBĪBAS NOTEIKUMI

 1. Darbības joma
 2. Reģistrācija
 3. Līguma noformēšana
 4. Cenas
 5. Saņemšana tirdzniecības vietā
 6. Piegādes, pārsūtīšanas izdevumi
 7. Digitālā satura un programmatūras licenču lietošanas tiesību piešķiršana
 8. Īpašumtiesību rezervēšana, līguma atcelšana
 9. Abonēšanas līgumu spēkā stāšanās laiks un līgumu izbeigšana
 10. Izpildes termiņi un maksājumi
 11. Likumā noteiktās atteikuma tiesības attiecībā uz Curaden / Curaprox precēm
 12. Garantija un atbildība
 13. Adrese
 14. Privātums, autortiesības, preču zīmes

Versijas datums: 2020.gada 27.aprīlis
 

1) Darbības joma

Šie Vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk tekstā - VDN) ir piemērojami uzņēmējdarbības attiecībām starp Curaden Slovenija d.o.o., Curaden AG meitasuzņēmumu (turpmāk: Curaprox/Curaden ) un patērētājiem vai uzņēmumiem (turpmāk "Klients" vai "Klienti"), to jaunākajā versijā, kas ir pieejama, atverot vietni vai pasūtot produktus un attiecībā uz produktiem, kurus tiešsaistes veikalā piedāvā Curaprox/Curaden.

Šie VDN mutatis mutandis attiecas uz līgumiem par digitālā satura, programmatūras licenču vai kuponu nodrošināšanu, ja vien nav skaidri norunāts citādi. Piegādājot programmatūras licences, pārdevēja pienākums ir nodrošināt licences atslēgu, kas ļauj izmantot pārdoto programmatūru. Klients neiegūst intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru. Attiecībā uz programmatūras īpašībām, attiecīgais produkta apraksts ir noteicošs.

Šie VDN var tikt piemēroti līgumiem par produktiem (precēm vai pakalpojumiem), kas tiek piegādāti kā vienreizēja piegāde vai nepārtraukta piegāde ("abonēšanas līgums"). Abonēšanas līguma gadījumā Curaprox/Curaden  apņemas piegādāt nepieciešamo produktu visā līguma spēkā esamības laikā.

Laiku pa laikam Paziņojums par privātumu vai pašreizējie tiešsaistes veikala VDN var tikt pielāgoti, papildināti vai pārveidoti. Ikreiz, kad piekļūstat vietnei vai apmeklējat to, tobrīd vietnē pieejamā versija ir noteicošā versija. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo lapu, lai skatītu jaunākos noteikumus. Mēs jūs informēsim par būtiskām izmaiņām šajā Paziņojumā par privātumu, parādot paziņojumu mūsu vietnē un/vai mobilajās lietotnēs, kā arī atjauninātu Paziņojuma par privātumu versiju. Ja jūs nepiekrītat modificētajiem noteikumiem, lūdzu, informējiet mūs par savu iebildumu, nosūtot e-pastu uz info@curaprox.lv un izdzēsiet savu lietotāja profilu, ja tāds ir izveidots, līdz izmaiņu spēkā stāšanās datumam. Ja to nedarīsiet, jūsu lietotāja profils tiks rādīts saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pat pēc dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā.

“Patērētājs” šo VDN izpratnē ir jebkura persona, kas veic juridiski saistošus darījumus galvenokārt nekomerciāliem mērķiem un/vai ir attiecināmi uz neatkarīgu uzņēmējdarbību. “Uzņēmums” šo VDN izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, vai partnerība ar juridisku personu, kas veic juridiski saistošu darījumu, veicot komerciālu vai neatkarīgu uzņēmējdarbību.

Pasūtījumi un piegādes ir iespējamas tikai Latvijā. Pasūtījumus var veikt tikai tie klienti, kuri ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu vai ir saņēmuši sava likumīgā pārstāvja rakstisku piekrišanu.

Ir piemērojami tikai šie Vispārējie darījumu noteikumi. Curaprox/Curaden  neatzīs nevienu no Klienta uzņēmējdarbības noteikumiem, kas ir pretrunā ar šiem darījumu noteikumiem un/vai atšķiras no tiem, ja vien Curaprox/Curaden nav rakstveidā nepārprotami paudis piekrišanu konkrētam gadījumam.
 

2) Reģistrācija

Lai pasūtītu preces, ir nepieciešams reģistrēties kā klientam un/vai jāizveido lietotāja profils vietnē Curaprox/Curaden . Vairākas reģistrācijas ar dažādiem nosaukumiem vai adresēm ir aizliegtas.

Curaprox/Curaden  var jebkurā laikā atsaukt savu atļauju, nenorādot iemeslus. Tādā gadījumā Curaprox/Curaden  ir tiesības nekavējoties bloķēt un izdzēst lietotāja vārdu un ar to saistīto paroli.
 

3) Līguma noformēšana

Curaprox/Curaden  produktu klāsta piedāvāšana interneta veikalā neietver piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu ar Klientu. Tas nav saistošs.

Noklikšķinot uz pogas “Pirkt tūlīt”, klients izsaka saistošu pirkšanas piedāvājumu.

Veicot pasūtījumu uzņēmumam Curaprox/Curaden  internetā (Tiešsaistes veikalā), izmantojot e-pastu, tālruni, faksu vai citu saziņas kanālu, Klients izsaka piedāvājumu slēgt saistošu pirkuma līgumu ar Curaprox/Curaden . Klients saņems apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu ("Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums"). Šis apstiprinājums nenozīmē piedāvājuma pieņemšanu, bet tikai informē klientu, ka Curaprox/Curaden  ir saņēmis pasūtījumu. Curaprox/Curaden  informēs Klientu par jebkādām kļūdām tīmekļa vietnē atrodamajā informācijā par produktu klāstu un vajadzības gadījumā izteiks Klientam citu atbilstošu piedāvājumu.

Līgums ar Klientu tiek izveidots, kad Curaprox/Curaden  skaidri pieņem Klienta piedāvājumu ("Pasūtījuma apstiprinājums") vai kad Curaprox/Curaden  nosūta Klientam pasūtīto produktu.

Curaprox/Curaden  pasūtījuma pieņemšana ir atkarīga no pasūtījuma likumības un pasūtīto preču vai pakalpojumu pieejamības. Ja Curaprox/Curaden  nevar pieņemt Klienta pasūtījumu, Klients pasūtījuma pieņemšanas paziņojuma vietā saņems paziņojumu par nepieejamību. Produkti, kurus īslaicīgi nav iespējams piegādāt, tiks rezervēti Klientam, un Klienta pasūtījums joprojām būs spēkā.
 

4) Cenas

Cenas, kas ir spēkā pirkuma un pasūtījuma noformēšanas brīdī eiro (EUR) valūtā, attiecas uz preču un pakalpojumu pirkšanu un pasūtīšanu. Mēs paturam tiesības veikt cenu izmaiņas.

Ir iespējamas cenu izmaiņas. Tādā gadījumā tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Visas cenas norādītas ar Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), pēc likumīgās likmes un iekļaujot iepriekšēju atkritumu pārstrādes maksu, kur tā piemērojama.

Norādītajās cenās nav iekļauti papildu ekspedīcijas (pārsūtīšanas) izdevumi (kas rodas starp uzņēmumu Curaprox/Curaden un Klientu).
 

5) Saņemšana tirdzniecības vietā

Pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruni, klients var izņemt preci no norunātas Curaprox/Curaden  tirdzniecības vietas.

Gadījumā, ja prece tiek saņemta tirdzniecības vietā, līgums ar Curaprox/Curaden  tiek sastādīts tad, kad Curaprox/Curaden  skaidri pieņem Klienta piedāvājumu ("Pasūtījuma apstiprinājums") vai brīdī, kad Curaprox/Curaden  nodod produktu Klientam.
 

6) Piegādes, pārsūtīšanas izdevumi

Curaprox/Curaden  pēc iespējas ātrāk piegādā pasūtītās preces uz pasūtījumā norādīto Klienta adresi vai, ja par maksājuma veidu ir izvēlēta PayPal sistēma, uz PayPal reģistrācijas adresi. Curaprox/Curaden  ir tiesīgs piegādāt preces vai veikt pakalpojumus pa daļām, ciktāl tas ir saprātīgi klientam. Ikreiz, kad Curaprox/Curaden  veic piegādi vairākās daļās, Curaprox/Curaden  sedz papildu pasta izdevumus.

Piegāde tiek veikta saskaņā ar konkrētajā gadījumā norādītajiem pārsūtīšanas izdevumiem.

Piegādes laiks Latvijas robežās parasti ir 1 līdz 3 darba dienas. Sniegtā informācija par paredzamo piegādes laiku nav saistoša.

Digitālais saturs, kuponi un programmatūras licences atslēgas tiek piegādātas Klientam, tikai izmantojot elektronisko pārsūtīšanu pēc Curaprox/Curaden  izvēles: (i), lejupielādējot tiešsaistē vai (ii) vai pa e-pastu.
 

7) Digitālā satura un programmatūras licenču lietošanas tiesību piešķiršana

Ja vien Curaprox/Curaden  tiešsaistes veikala satura aprakstā nav norādīts citādi, Curaprox/Curaden  piešķir Klientam neekskluzīvas, laikā un telpā ierobežotas tiesības izmantot saturu, kas padarīts pieejams privātiem un/vai uzņēmējdarbības mērķiem.

Programmatūras licences atslēgas piegāde dod klientam tiesības izmantot programmatūru un/vai saturu, kas norādīts attiecīgajā produkta aprakstā un licences noteikumos tādā apjomā, ciktāl tas tajos ir aprakstīts.

Jebkura satura pārsūtīšana trešajām personām vai kopiju izgatavošana trešajām personām ārpus šo VDN un/vai licences noteikumu darbības jomas nav atļauta, izņemot gadījumus, kad pārdevējs saskaņā ar līgumu ir piekritis šādai licences nodošanai trešajām personām.

Šādas piešķirtās tiesības nestājas spēkā, kamēr klients nav pilnībā samaksājis noteikto līguma maksu.
 

8) Īpašumtiesību rezervēšana, līguma atcelšana

Curaprox/Curaden  patur tiesības uz visām piegādātajām precēm līdz pilnīgai to apmaksai.

Ja Klients pārkāpj līgumu, it īpaši, nepildot maksājuma saistības, pat neskatoties uz to, ka ir saņēmis atgādinājumu no Curaprox/Curaden , tad uzņēmums Curaprox/Curaden  ir tiesīgs atcelt līgumu, nosakot saprātīgu labvēlības periodu, un pieprasīt to preču atgriešanu, attiecībā uz kurām īpašumtiesības joprojām pieder Curaprox/Curaden . Preču atgūšana vai arestēšana, ko veic Curaprox/Curaden , nozīmē līguma anulēšanu. Visus radušos pārsūtīšanas izdevumus sedz klients. Curaprox/Curaden  ir atļauts tālākpārdot atgūtās preces.

Curaprox/Curaden patur tiesības atturēties no līguma slēgšanas, ja personas kredītvēstures pārbaudei ir negatīvs rezultāts.
 

9) Abonēšanas līgumu spēkā stāšanās laiks un līgumu izbeigšana

Abonēšanas līgumi ir beztermiņa, bet tiek sastādīti vismaz uz minimālo darbības periodu, kas norādīts attiecīgajā produkta aprakstā Curaprox/Curaden  tiešsaistes veikalā. Abonēšanas līgumu var izbeigt jebkurā brīdī visā minimālā darbības perioda laikā, kas stājas spēkā pēc minimālā darbības perioda beigām, vai jebkurā laikā pēc minimālā darbības perioda beigām, 14 dienas iepriekš nosūtot rakstveida paziņojumu pa pastu, pa faksu vai e-pastu uz 13. punktā norādīto adresi.

Iepriekšminētais neattiecas uz ārkārtas līguma laušanu pamatota iemesla dēļ. Pamatotu iemeslu uzskata par pastāvošu, ja līgumisko attiecību turpināšanu līdz nolīgtajam izbeigšanas datumam vai līdz brīdinājuma termiņa beigām nevar uzskatīt par saistošu pusei, kura lauž līgumu, ņemot vērā konkrētā gadījuma apstākļus un abu pušu interešu izvērtēšanu.
 

10) Izpildes termiņi un maksājumi

Pasūtīšanas procesā (tiešsaistes veikalā) Curaprox/Curaden  pieņem tikai Klientam norādītos maksājuma veidus. Curaprox/Curaden  patur tiesības rakstiski vienoties ar saviem klientiem par citiem maksājuma veidiem, kas nav minēti šajā sadaļā.

Maksājumu, kas veikti, izmantojot tiešsaistes veikalu, apstrādei Curaprox/Curaden  izmanto maksājuma risinājumu Mollie by Mollie B.V., ļaujot Klientam droši norēķināties ar kredītkarti vai iespējamiem alternatīviem maksāšanas līdzekļiem.

Ja maksājums tiek veikts, izmantojot PayPal vietnes paredzēto maksājuma veidu, maksājumu apstrādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga (turpmāk: "PayPal"), ievērojot PayPal lietošanas noteikumus, kas pieejami vietnē https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full,  vai - ja Klientam nav PayPal konta - saskaņā ar maksājuma noteikumiem bez PayPal konta, kas pieejams vietnē https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Pirkuma maksa un visi pārsūtīšanas izdevumi ir jāapmaksā, noslēdzot līgumu un ievērojot 3. punktu. Ja ir vienošanās par apmaksu avansā ar bankas pārskaitījumu, maksājums ir jāveic un jāapmaksā uzreiz pēc līguma sastādīšanas, ja vien puses nav vienojušās par vēlāku apmaksas termiņu.

Curaprox/Curaden  var pieprasīt iepriekšēju apmaksu, nenorādot iemeslus. Pasūtījums tiks apstrādāts pēc maksājuma saņemšanas.

Ja klients nav veicis maksājumu, Curaprox/Curaden  ir tiesīgs iekasēt vienreizēju atgādinājuma maksu, kas norādīta pasūtīšanas procesā. Iepriekšminētais neierobežo Curaprox/Curaden  tiesības pieprasīt turpmāku kompensāciju, jo īpaši par parāda piedziņas izmaksām ar parādu piedziņas kompānijas, tiesu izpildītāja vai advokāta starpniecību.

Interneta veikala Curaprox/Curaden  kuponi jāizmanto pirms pasūtīšanas procesa pabeigšanas - pēc tā atlaide netiks piemērota.

Kuponus var izmantot tikai saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti minētajā kuponā, un tikai attiecībā uz kuponā norādītajām produktu grupām. Daži produkti var tikt izslēgti no kuponu kampaņas.

Kuponus vai likumīgi pieļaujamas atlaides (piemēram, apjoma atlaides) atsevišķam pasūtījumam nevar piemērot kumulatīvi. Kuponus nevar apmainīt pret naudu.

Kupons var tikt nodots citam lietotājam. Curaprox/Curaden  var efektīvi izpildīt savas saistības, piedāvājot piedāvājumu jebkuram kupona nesējam, kurš to izpērk interneta veikalā.
 

11) Likumā noteiktās atteikuma tiesības attiecībā uz Curaden / Curaprox precēm

Informācija par atteikuma tiesībām:

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, nenorādot iemeslus. Atteikšanās periods ir 14 dienas, skaitot no dienas, kad jūs vai jūsu norādītā trešā persona (kas nav preču pārvadātājs) pārņēmāt savā īpašumā pēdējo no pasūtītajām precēm.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums par to jāpaziņo (Curaden Slovenija doo, Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, tālrunis +386 2 460 53 42, fakss +386 2 460 53 43, e-pasts: info@curaprox.lv) par savu lēmumu atcelt līgumu, nosūtot mums nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu). Ja vēlaties, varat izmantot pievienoto anulēšanas veidlapu, taču tas nav obligāti.

Jūs varat arī aizpildīt un iesniegt anulēšanas veidlapu vai citu nepārprotamu paziņojumu par atteikšanos tiešsaistē, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas veidlapu. Ja paziņojumu par atcelšanu iesniedzat tiešsaistē, mēs bez liekas kavēšanās jums nosūtīsim apstiprinājumu par saņemšanu (piemēram, pa e-pastu). Tiks uzskatīts, ka esat ievērojis atteikuma periodu, ja nosūtīsiet paziņojumu par atteikumu pirms šī perioda beigām.

Atteikuma sekas

Ja jūs atsaucat/atsakāties no šī līguma, mums ir jāatmaksā visi no jums saņemtie maksājumi, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot visas papildu izmaksas, kas radušās, ja jūs izvēlējāties citu piegādes metodi, nevis mūsu piedāvāto zemāko izmaksu standarta piegādi), bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmām jūsu paziņojumu par šī līguma atcelšanu. Naudas atmaksa tiks apstrādāta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien ar jums nav skaidri norunāts citādi. Mēs neiekasēsim no jums maksu par naudas atmaksu. Mēs varam aizkavēt atmaksas veikšanu, līdz mēs esam saņēmuši preces atpakaļ, vai arī jūs esat mums iesniedzis pierādījumu, ka esat atgriezis preces, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās agrāk.

Jums ir pienākums bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī līguma atcelšanu, atdot atpakaļ vai nodot mums visas preces.

Iepriekš minētā prasība tiek uzskatīta par izpildītu, ja preces tiek atdotas atpakaļ pirms 14 dienu atgriešanas termiņa beigām. Mēs apmaksāsim atpakaļsūtīšanas piegādes izmaksas ar nosacījumu, ka jūs izmantojat mūsu piegādāto atpakaļnosūtīšanas etiķeti sūtījumam no valsts, uz kuru jums tika piegādātas preces; pretējā gadījumā jums būs jāmaksā atgriešanas piegādes izmaksas. Preču vērtības samazināšanās jums būs jāsedz tikai tādā gadījumā, ja, pārbaudot to stāvokli, īpašības un funkcijas, nolietojums ir attiecināms uz preču nepareizu lietošanu.

Atteikuma veidlapa

(Ja vēlaties anulēt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un iesniedziet to mums)

Curaden Slovenija d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Phone +386 2 460 53 42
Fax +386 2 460 53 43
email: info@curaprox.lv

Ar šo es/mēs (*) atsaucam līgumu, kuru es/mēs (*) noslēdzu/ām(*), lai iegādātos šādas preces:

- pasūtītas (*) / saņemtas (*)
- klienta(-u) vārds, uzvārds
- klienta(-u) adrese
- datums

(*) Nevajadzīgo nosvītrot

Atteikuma tiesības priekšlaicīgi izbeidzas tiem līgumiem, kuri attiecas uz aizzīmogotām precēm, kuras pēc piegādes ir atvērtas (atplombētas) un kuras nav piemērotas atgriešanai higiēnas apsvērumu dēļ. Atteikuma tiesības priekšlaicīgi izbeidzas arī līgumiem attiecībā uz precēm, kuras bija īpaši pēc pasūtījuma izgatavotas preces, paredzētas konkrētam klientam, vai pielāgotas klienta personīgajām vajadzībām. Klientam bez jebkādiem izņēmumiem ir pienākums pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par visām sastāvdaļām bez izņēmuma. Farmaceitisko produktu pasūtījumi netiek atgriezti un/vai kompensēti.

Paziņojuma beigas

12) Garantija un atbildība

Ja pasūtītās un piegādātās preces to nodošanas brīdī ir ar defektiem (piemēram, ražošanas defekti) vai defekti radušies nepareizas transportēšanas rezultātā, klientam ir ekskluzīvas tiesības uz pasūtīto preču remontu vai apmaiņu (nomaiņu). Ja nomaiņa ir neapmierinoša, Klientam ir tiesības atcelt pirkumu. Prasība zaudē spēku, ja klients 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas nepaziņo Curaprox/Curaden  par atklātiem ražošanas defektiem vai defektiem, kas radušies nepareizas transportēšanas rezultātā, pa e-pastu info@curaprox.lv, pa tālruni, faksu vai pastu.

Curaprox/Curaden atbildība ir tiktāl, ciktāl piemērojami esošie likumu noteikumi. Curaprox/Curaden nenes atbildību i) vienkāršas nolaidības, ii) netiešo un izrietošo zaudējumu un zaudētās peļņas, iii) nerealizēto ietaupījumu, iv) zaudējumu, kas radušies novēlotas piegādes dēļ un v) jebkuru Curaprox/Curaden pārstāvošo aģentu darbības vai bezdarbības gadījumos, neatkarīgi no tā, vai tas noticis, pamatojoties uz līgumu vai deliktu.

Turklāt Curaprox/Curaden nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar kādu no zemāk minētajiem cēloņiem:

 • produktu uzglabāšana, konfigurēšana vai lietošana tādā veidā, kas neatbilst un/vai ir pretrunā ar līgumu vai ir nelikumīgs;
 • nesaderīgu rezerves daļu vai piederumu (piemēram, barošanas avota) izmantošana;
 • apkopes izlaišana un/vai nepareiza produktu pārveidošana vai remonts no Klienta vai trešās personas puses;
 • oficiāli rīkojumi vai nepārvaramas varas gadījumi, jo īpaši dabas katastrofu, mitruma, kritienu, triecienu un citi radītie zaudējumi, kurus Curaprox/Curaden nevar kontrolēt.

Jebkurš pakalpojumu sniedzējs, kas ir nolīgts piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ir atbildīgs par visiem radušiem defektiem, aizkavētu izpildi un zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no šī pakalpojumu sniedzēja darbības.

Curaprox/Curaden  nav atbildīgs par drukas kļūdām reklāmas materiālos, datnes kļūdām interneta veikalā, nepareizām cenu zīmēm, kļūdām produktu ilustrācijās, fotogrāfijās, aprakstos vai citos tekstos, piemēram, kuponu vai atlaižu kampaņās, kā arī par novēlotām vai nenotikušām piegādēm.
 

13) Adrese

Piedāvātājs un līguma partneris piedāvājumiem šajā vietnē:

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens, Šveice 
info@curaden.lv
www.curaden.com 

 

14) Privātums, autortiesības, preču zīmes

Privātuma paziņojums ir neatņemama šo VDN sastāvdaļa. Pieņemot šos VDN, Klients izsaka piekrišanu arī Privātuma paziņojumam.

Visas tiesības uz preču zīmēm, attēliem un autortiesības [uz attiecīgajiem izstrādājumiem] pieder Curaprox/Curaden vai tā partneriem. Bez Curaprox/Curaden  rakstiska apstiprinājuma, ir aizliegts pat fragmentāri lejupielādēt, glabāt, kopēt, drukāt pieejamos datus, attēlus un PDF failus. Visas tiesības aizsargātas. Klientam ir aizliegts izmantot attiecīgo produktu jebkādiem citiem, izņemot lietošanai paredzētajiem, mērķiem.