Swiss premium oral care 

Izvēlieties savu valsti Latvija
Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem virs 40 €
Piegāde 4-7 darba dienu laikā
Drošs maksājums ar 3D Secure

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Datu aizsardzības pārskats

Vispārīga informācija

Turpmāk sniegtā informācija sniegs jums viegli uztveramu pārskatu par to, kas tiks darīts ar jūsu personas datiem, kad apmeklēsiet šo vietni. Termins "personas dati" ietver visus datus, kurus var izmantot, lai jūs personiski identificētu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par datu aizsardzības tematiku, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu datu aizsardzības deklarāciju, ko esam pievienojuši šajā dokumentā.

Datu reģistrēšana šajā tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgā puse par datu reģistrēšanu šajā tīmekļa vietnē (t. i., "pārzinis")?

Datus šajā vietnē apstrādā vietnes operators, kura kontaktinformācija ir pieejama šīs privātuma politikas sadaļā "Informācija par atbildīgo personu (Vispārīgā datu aizsardzības regulā jeb VDAR dēvēta par "pārzini")".

Kā mēs reģistrējam jūsu datus?

Mēs apkopojam jūsu datus tad, kad jūs tos kopīgojat ar mums. Tā var būt, piemēram, informācija, ko ievadāt mūsu saziņas veidlapā.

Citus datus mūsu IT sistēmas reģistrē automātiski vai pēc jūsu piekrišanas to reģistrēšanai tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Šos datus galvenokārt veido tehniskā informācija (piemēram, tīmekļa pārlūkprogramma, operētājsistēma vai laiks, kad tika apmeklēta vietne). Šī informācija tiek reģistrēta automātiski, kad jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa informācijas tiek ģenerēta, lai garantētu, ka tīmekļa vietnes darbībā nav pieļautas kļūdas. Citus datus var izmantot, lai analizētu jūsu lietotāja paradumus. 

Kādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu sniegto informāciju?

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par savu arhivēto personas datu avotu, saņēmējiem un mērķiem, nemaksājot maksu par šādas informācijas izpaušanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat piekritis datu apstrādei, jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas ietekmē visu turpmāko datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt, lai jūsu datu apstrāde tiktu ierobežota. Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, ja jums ir jautājumi par šo vai citiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Trešo pušu nodrošinātie analītiskie rīki un instrumenti

Pastāv iespēja, ka, apmeklējot šo vietni, jūsu pārlūkošanas paradumi tiks statistiski analizēti. Šāda analīze galvenokārt tiek veikta, izmantojot tā sauktās analīzes programmas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīm analīzes programmām, lūdzu, iepazīstieties ar tālāk sniegto Datu aizsardzības deklarāciju. 

2. Vispārīga informācija un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šīs vietnes un tās lapu uzturētāji ļoti nopietni izturas pret jūsu personas datu aizsardzību. Tāpēc mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem kā ar konfidenciālu informāciju un saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

Katru reizi, kad jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tiek vākti dažādi personas dati. Personas dati ietver informāciju, ko var izmantot, lai jūs personiski identificētu. Šajā datu aizsardzības deklarācijā ir izskaidrots, kādus datus mēs vācam, kā arī nolūki, kādiem mēs šos datus izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kā un kādiem nolūkiem informācija tiek vākta.

Ar šo mēs jūs informējam, ka datu pārsūtīšana internetā (t. i., izmantojot e-pasta saziņu) var būt pakļauta drošības nepilnībām. Nav iespējams pilnībā aizsargāt datus pret trešo personu piekļuvi.

Informācija par atbildīgo personu (VDAR dēvēta par "pārzini").

Šīs vietnes datu apstrādes pārzinis ir:

SIA THOMAS FREIBERG

Satekles iela 2C 

LV-1050 Riga 

Tālr. +371 671 426 25 

Fakss: +371 672 843 79 

E-pasts: info@curaprox.lv

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas vienpersoniski vai kopā ar citiem pieņem lēmumus par personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes nolūkiem un līdzekļiem.

Uzglabāšanas ilgums

Ja vien šajā privātuma politikā nav norādīts konkrētāks glabāšanas periods, jūsu personas dati paliks pie mums, līdz vairs nebūs spēkā mērķis, kādam tie tika vākti. Ja jūs iesniegsiet pamatotu pieprasījumu dzēst datus vai atsauksiet savu piekrišanu datu apstrādei, jūsu dati tiks dzēsti, ja vien mums nebūs citu juridiski pieļaujamu iemeslu jūsu personas datu glabāšanai (piemēram, nodokļu vai komerctiesību saglabāšanas periodi); pēdējā minētajā gadījumā dzēšana notiks pēc tam, kad šie iemesli vairs nebūs spēkā.

Vispārīga informācija par datu apstrādes juridisko pamatu šajā tīmekļa vietnē

Ja esat piekritis datu apstrādei, mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ja tiek apstrādātas īpašas datu kategorijas saskaņā ar VDAR 9. panta 1. punktu. Gadījumā, ja ir skaidri izteikta piekrišana personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm, datu apstrāde notiek arī, pamatojoties uz VDAR 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ja esat piekritis sīkfailu uzglabāšanai vai piekļuvei informācijai jūsu gala ierīcē (piemēram, izmantojot ierīces t.s. pirkstu nospiedumu noņemšanu - informācijas apkopošanu par lietotāja ierīci, piemēram, kuru pārlūkprogrammu viņš izmanto un kurā aparatūrā, kad tiek izveidots savienojums ar vietni, lietotni vai citu serveri), datu apstrāde papildus pamatojas uz Datu aizsardzības un telekomunikāciju un telemediju pakalpojumu privātuma likuma (turpmāk – TTDSG) 25. § 1. punktu. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu dati ir nepieciešami līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Turklāt, ja jūsu dati ir nepieciešami juridiska pienākuma izpildei, mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Turklāt datu apstrādi var veikt, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Informācija par attiecīgo juridisko pamatu katrā atsevišķā gadījumā ir sniegta turpmākajos šīs privātuma politikas punktos.

Datu aizsardzības speciālista iecelšana

Mēs esam iecēluši mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Šveice

Tālr.: +41 79 458 18 33

E-pasts: gdpr@curaden.ch

Informācija par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām valstīm ārpus ES

Papildus citām lietām mēs izmantojam ASV vai citās no datu aizsardzības viedokļa nedrošās valstīs, kas nav ES dalībvalstis, reģistrētu uzņēmumu rīkus. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas dati, iespējams, var tikt nosūtīti uz šīm valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un tur var tikt apstrādāti. Jānorāda, ka šajās valstīs nav iespējams garantēt datu aizsardzības līmeni, kas ir salīdzināms ar ES datu aizsardzības līmeni. Piemēram, ASV uzņēmumi ir pilnvaroti izsniegt personas datus drošības iestādēm, un jums kā datu subjektam nav nekādu juridisku iespēju aizstāvēties tiesā. Tādējādi nevar izslēgt, ka ASV aģentūras (piemēram, Slepenais dienests) var apstrādāt, analizēt un pastāvīgi arhivēt jūsu personas datus uzraudzības nolūkos. Mums nav nekādas kontroles pār šīm apstrādes darbībām.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Plašs datu apstrādes darījumu klāsts ir iespējams tikai ar jūsu skaidru piekrišanu. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt jebkuru piekrišanu, ko esat mums jau devis. Tas neietekmē to datu vākšanas likumību, kas notikusi pirms jūsu atsaukšanas.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu īpašos gadījumos; tiesības iebilst pret tiešo reklāmu (VDAR 21. pants).

JA DATI TIEK APSTRĀDĀTI, PAMATOJOTIES UZ VDAR 6. PANTA 1. PUNKTA E) VAI F) APAKŠPUNKTU, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI, PAMATOJOTIES UZ IEMESLIEM, KAS IZRIET NO JŪSU UNIKĀLĀS SITUĀCIJAS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKĀDU PROFILĒŠANU, PAMATOJOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. LAI NOTEIKTU JURIDISKO PAMATU, UZ KURU BALSTĀS JEBKURA DATU APSTRĀDE, LŪDZU, IEPAZĪSTIETIES AR ŠO DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJU. JA JŪS IESNIEGSIET IEBILDUMU, MĒS VAIRS NEAPSTRĀDĀSIM JŪSU ATTIECĪGOS PERSONAS DATUS, JA VIEN MĒS NEVARĒSIM IESNIEGT PĀRLIECINOŠUS AIZSARDZĪBAS CIENĪGUS PAMATOJUMUS JŪSU DATU APSTRĀDEI, KAS IR SVARĪGĀKI PAR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI JA APSTRĀDES NOLŪKS IR PRASĪT, ĪSTENOT VAI AIZSTĀVĒT JURIDISKAS TIESĪBAS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 1. PUNKTU).

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei

Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumu gadījumā datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai vieta, kur noticis iespējamais pārkāpums. Tiesības iesniegt sūdzību ir spēkā neatkarīgi no jebkādiem citiem administratīviem vai tiesas procesiem, kas pieejami kā tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs jums vai trešajai pusei nododam jebkurus datus, ko automātiski apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, vispārēji izmantojamā, mašīnlasāmā formātā. Ja jums būs jāpieprasa tieša datu nodošana citam pārzinim, tas tiks darīts tikai tad, ja tas būs tehniski iespējams.

SSL un/vai TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura, piemēram, pirkuma pasūtījumu vai pieprasījumu, ko iesniedzat mums kā vietnes operatoram, pārraidi, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšanas programma. Šifrētu savienojumu var atpazīt, pārbaudot, vai pārlūkprogrammas adreses rindiņa no "http://" pārslēdzas uz "https://", kā arī pēc bloķēšanas ikonas parādīšanās pārlūkprogrammas rindā.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšanas programma, trešās personas nevar nolasīt datus, kurus jūs mums pārsūtat.

Informācija par datiem, to labošana un dzēšana

Piemērojamo tiesību aktu noteikumu ietvaros jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par jūsu arhivētajiem personas datiem, to avotu un saņēmējiem, kā arī par jūsu datu apstrādes mērķi. Jums var būt arī tiesības pieprasīt savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu vai jebkādi citi jautājumi par personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums. Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus ir spēkā šādos gadījumos:

Ja apstrīdat mūsu arhivēto datu pareizību, mums parasti būs nepieciešams laiks, lai pārbaudītu šo apgalvojumu. Laikā, kamēr notiek šī pārbaude, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi.

Ja jūsu personas datu apstrāde tika/ir veikta nelikumīgā veidā, jums ir iespēja pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, nevis pieprasīt šo datu dzēšanu.

Ja jūsu personas dati mums vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami, lai īstenotu, aizstāvētu vai pieprasītu likumīgas tiesības, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, nevis tos dzēst.

Ja esat cēlis iebildumu saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, jūsu tiesības un mūsu tiesības būs savstarpēji jāizvērtē. Kamēr nav noskaidrots, kuras intereses ir svarīgākas, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus, izņemot to arhivēšanu, drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai lai pieprasītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas tiesības vai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu apsvērumu dēļ, ko noteikusi Eiropas Savienība vai kāda ES dalībvalsts. 

3. Datu reģistrēšana šajā tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Mūsu vietnēs un lapās tiek izmantoti tā sauktie "sīkfaili" jeb “sīkdatnes”. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas nerada nekādu kaitējumu jūsu ierīcei. Tie tiek saglabāti vai nu uz laiku sesijas laikā (sesijas sīkfaili), vai arī tiek pastāvīgi arhivēti jūsu ierīcē (pastāvīgie sīkfaili). Sesijas sīkfaili tiek automātiski dzēsti, tiklīdz jūs pārtraucat savu apmeklējumu. Pastāvīgie sīkfaili paliek jūsu ierīcē, līdz jūs tos aktīvi dzēsīsiet vai arī tos automātiski izdzēsīs jūsu tīmekļa pārlūkprogramma.

Atsevišķos gadījumos ir iespējams, ka jūsu ierīcē tiek saglabāti trešo pušu sīkfaili, tiklīdz jūs ieejat mūsu vietnē (trešo pušu sīkfaili). Šie sīkfaili ļauj jums vai mums izmantot noteiktus trešās puses piedāvātos pakalpojumus (piemēram, sīkfaili maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkfailiem ir dažādas funkcijas. Daudzi sīkfaili ir tehniski nepieciešami, jo dažas tīmekļa vietnes funkcijas nedarbotos, ja nebūtu sīkfailu (piemēram, iepirkumu grozs vai videoklipu rādīšana). Citu sīkfailu mērķis var būt lietotāja paradumu analīze vai reklāmas ziņojumu rādīšana.

Sīkfaili, kas ir nepieciešami elektroniskās saziņas darījumu veikšanai vai noteiktu funkciju nodrošināšanai, kuras vēlaties izmantot (piemēram, iepirkumu groza funkcijai), vai sīkfaili, kas ir nepieciešami tīmekļa vietnes optimizācijai (nepieciešamie sīkfaili) (piemēram, sīkfaili, kas nodrošina izmērāmu ieskatu tīmekļa auditorijā), tiek saglabāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamats. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses saglabāt nepieciešamos sīkfailus, lai nodrošinātu tehniski nekļūdīgu un optimizētu operatora pakalpojumu sniegšanu. Ja ir pieprasīta jūsu piekrišana sīkfailu un līdzīgu atpazīšanas tehnoloģiju uzglabāšanai, apstrāde notiek, pamatojoties tikai uz saņemto piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un TTDSG 25. § 1. punkts); šo piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.

Jums ir iespēja iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkfailu ievietošanu un lai atļautu pieņemt sīkfailus tikai īpašos gadījumos. Jūs varat arī nepieļaut sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai kopumā, vai arī varat aktivizēt dzēšanas funkciju, lai automātiski dzēstu sīkfailus, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti, šīs tīmekļa vietnes funkcijas var būt ierobežotas.

Ja tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes vai ja sīkdatnes tiek izmantotas analītiskiem nolūkiem, mēs jums par to paziņosim atsevišķi saistībā ar šo datu aizsardzības politiku un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.

Piekrišana ar programmu Cookiebot

Mūsu vietnē tiek izmantota Cookiebot piekrišanas tehnoloģija, lai iegūtu jūsu piekrišanu noteiktu sīkfailu saglabāšanai jūsu galaiekārtā vai noteiktu tehnoloģiju izmantošanai un dokumentētu to datu aizsardzības prasībām atbilstošā veidā. Šīs tehnoloģijas piegādātājs ir Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhāgena, Dānija (turpmāk "Cookiebot").

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiek izveidots savienojums ar Cookiebot serveriem, lai iegūtu jūsu piekrišanu un sniegtu jums citus paskaidrojumus par sīkdatņu izmantošanu. Pēc tam Cookiebot jūsu pārlūkprogrammā saglabās sīkdatni, lai identificētu jūsu doto piekrišanu vai tās atsaukšanu. Šādā veidā savāktie dati tiek glabāti līdz brīdim, kad jūs pieprasāt tos dzēst, dzēšat pašu Cookiebot sīkfailu vai vairs nav spēkā mērķis, kādam dati tiek glabāti. Obligātie juridiskie uzglabāšanas pienākumi netiek ietekmēti.

Cookiebot tiek izmantots, lai iegūtu juridiski nepieciešamo piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Tās juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Datu apstrāde

Mēs esam noslēguši datu apstrādes līgumu (DPA) ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju. Tas ir datu privātuma tiesību aktos noteiktais līgums, kas garantē, ka tas apstrādā mūsu vietnes apmeklētāju personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un atbilstoši VDAR.

Saziņas veidlapa

Ja iesniedzat mums pieprasījumus, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, tajā norādīto informāciju, kā arī jebkādu tajā sniegto kontaktinformāciju mēs saglabāsim, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un gadījumā, ja mums rastos papildu jautājumi. Bez jūsu piekrišanas mēs šo informāciju neizpaudīsim trešajām personām.

Šo datu apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta nosacījumi, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ja tas ir nepieciešams, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Visos pārējos gadījumos apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses efektīvi apstrādāt mums adresētos pieprasījumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Saziņas veidlapā ievadītā informācija paliek pie mums, līdz jūs lūdzat mums dzēst datus, atsaucat savu piekrišanu datu arhivēšanai vai ja vairs nepastāv mērķis, kura dēļ informācija tiek arhivēta (piemēram, pēc tam, kad esam pabeiguši atbildi uz jūsu pieprasījumu). Tas neskar nekādus obligātos tiesību aktu noteikumus, jo īpaši datu glabāšanas termiņus.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījums, tostarp visi iegūtie personas dati (vārds, uzvārds, pieprasījums), tiks saglabāti un apstrādāti ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu. Bez jūsu piekrišanas mēs šos datus tālāk nenododam.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai. Visos pārējos gadījumos dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm efektīvi apstrādāt mums iesniegtos pieprasījumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir saņemta; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Dati, kurus esat mums nosūtījis, izmantojot saziņas pieprasījumus, paliek pie mums līdz brīdim, kad pieprasāt tos dzēst, atsaucat savu piekrišanu datu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis beidzas (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma izpildes). Obligātie likumā noteiktie nosacījumi, jo īpaši likumā noteiktie datu glabāšanas termiņi, paliek neskarti.

Hubspot klientu attiecību pārvaldības programmatūra (Hubspot CRM)

Šajā vietnē mēs izmantojam Hubspot CRM. Pakalpojumu sniedzējs ir Hubspot Inc. 25 Street, Kembridža, MA 02141, ASV (turpmāk tekstā - Hubspot CRM).

Hubspot CRM cita starpā ļauj mums pārvaldīt esošos un potenciālos klientus un klientu kontaktus, sazināties ar jums un plānot un īstenot mārketinga pasākumus atbilstoši jūsu interesēm. Hubspot CRM ļauj mums fiksēt, šķirot un analizēt mijiedarbību ar klientiem, izmantojot e-pastu, sociālos plašsaziņas līdzekļus vai tālruni dažādos kanālos. Šādi iegūtos personas datus var izvērtēt un izmantot saziņai ar potenciālo klientu vai mārketinga pasākumiem (piemēram, jaunumu vēstuļu izsūtīšanai). Hubspot CRM ļauj mums arī apkopot un analizēt mūsu kontaktpersonu lietotāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē.

Hubspot CRM izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses nodrošināt pēc iespējas efektīvāku klientu pārvaldību un saziņu ar klientiem. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. § 1. punktu, ciktāl piekrišana ietver sīkdatņu saglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja galaierīcē (piemēram, ierīces pirkstu nospiedumu noņemšana) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Sīkāku informāciju skatiet Hubspot privātuma politikā: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz ES Komisijas standarta līguma klauzulām. Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Datu apstrāde

Mēs esam noslēguši datu apstrādes līgumu (DPA) ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju. Tas ir datu privātuma tiesību aktos noteiktais līgums, kas garantē, ka tas apstrādā mūsu vietnes apmeklētāju personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un atbilstoši VDAR.

Reģistrācija šajā tīmekļa vietnē

Jums ir iespēja reģistrēties šajā vietnē, lai varētu izmantot papildu vietnes funkcijas. Jūsu ievadītos datus mēs izmantosim tikai attiecīgā piedāvājuma vai pakalpojuma, kuram esat reģistrējies, izmantošanai. Obligātā informācija, ko mēs pieprasām, reģistrējoties, ir jāievada pilnā apjomā. Pretējā gadījumā mēs noraidīsim reģistrāciju.

Lai informētu jūs par jebkādām svarīgām izmaiņām mūsu piedāvājuma klāstā vai tehnisku izmaiņu gadījumā, mēs izmantosim reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi.

Mēs apstrādāsim reģistrācijas procesā ievadītos datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Reģistrācijas procesā reģistrētos datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr esat reģistrējies šajā tīmekļa vietnē. Pēc tam šie dati tiek dzēsti. Tas neskar likumā noteiktos obligātos datu glabāšanas pienākumus.

Reģistrācija, izmantojot Google

Tā vietā, lai reģistrētos tieši šajā vietnē, varat reģistrēties, izmantojot Google kontu. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Lai reģistrētos, izmantojot Google, jums jāievada tikai savs Google lietotājvārds un parole. Google identificēs jūs un apstiprinās jūsu identitāti mūsu tīmekļa vietnē.

Kad pierakstāties pakalpojumā Google, mēs varam izmantot noteiktu jūsu kontā esošo informāciju, lai papildinātu jūsu profilu mūsu vietnē. Jūs izlemjat, vai vēlaties, lai šī informācija tiktu izmantota, un, ja jā, tad kāda informācija tā ir, saskaņā ar jūsu Google drošības iestatījumiem, kurus varat atrast šeit: https://myaccount.google.com/security un https://myaccount.google.com/permissions.

Ar Google reģistrāciju saistīto datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses padarīt reģistrācijas procesu mūsu lietotājiem pēc iespējas vienkāršāku (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tā kā reģistrācijas funkcijas izmantošana ir brīvprātīga un lietotāji paši var izlemt par attiecīgajām piekļuves iespējām, nav saskatāmas nekādas konfliktējošas datu subjektu dominējošās tiesības.

Reģistrācija, izmantojot Facebook Connect

Tā vietā, lai reģistrētos tieši šajā vietnē, jums ir arī iespēja reģistrēties, izmantojot Facebook Connect. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Saskaņā ar Facebook paziņojumu savāktie dati tiks pārsūtīti uz ASV un arī citām trešām valstīm.

Ja nolemjat reģistrēties, izmantojot Facebook Connect, un noklikšķināt uz pogas "Pieslēgties ar Facebook"/"Connect with Facebook", jūs automātiski tiksiet savienots ar Facebook platformu. Tur varat pieteikties, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Rezultātā jūsu Facebook profils tiks saistīts ar šo tīmekļa vietni vai mūsu pakalpojumiem. Šī saite nodrošina mums piekļuvi datiem, kurus esat arhivējis Facebook. Šie dati galvenokārt ietver šādus datus:

Facebook lietotājvārds

Facebook profila attēls

Facebook titulattēls

E-pasta adrese, kas arhivēta pakalpojumā Facebook

Facebook-ID

Facebook draugu saraksts

Facebook atzīmes “Patīk” (informācija par šādām atzīmēm)

Dzimšanas datums

Dzimums

Valsts

Valoda

Šī informācija tiks izmantota, lai iestatītu, nodrošinātu un pielāgotu jūsu kontu. 

Reģistrācija, izmantojot Facebook Connect, un saistītie datu apstrādes darījumi tiek veikti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu, un tas ietekmēs visus turpmākos darījumus.

Ciktāl personas dati tiek vākti mūsu vietnē, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopīgā atbildība attiecas tikai uz datu vākšanu un pārsūtīšanu Facebook. Apstrāde, ko veic Facebook pēc pārsūtīšanas, nav kopīgās atbildības daļa. Mums kopīgi uzliktie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir atrodams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par privātuma informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook rīku, un par privātuma ziņā drošu rīka ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem jūs varat īstenot tieši Facebook platformā. Ja datu subjekta tiesības aizstāvat pie mums, mums ir pienākums tās pārsūtīt Facebook.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 un https://www.facebook.com/policy.php.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Facebook lietošanas noteikumus un Facebook datu privātuma politiku. Lai piekļūtu šai informācijai, izmantojiet šīs saites: https://www.facebook.com/about/privacy/ un https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Sociālie plašsaziņas līdzekļi jeb sociālie tīkli

Sociālo plašsaziņas līdzekļu elementi ar Shariff

Šajā vietnē un tās lapās mēs izmantojam sociālo plašsaziņas līdzekļu elementus (piemēram, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Parasti šos sociālo tīklu elementus jūs varēsiet atpazīt pēc attiecīgajiem sociālo tīklu logotipiem. Lai garantētu datu aizsardzību šajā tīmekļa vietnē, mēs šos elementus izmantojam tikai kopā ar tā saukto "Shariff" risinājumu. Šī lietojumprogramma neļauj šajā tīmekļa vietnē integrētajiem sociālo plašsaziņas līdzekļu elementiem pārsūtīt personas datus attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam, tiklīdz jūs ienākat mūsu tīmekļa vietnē.

Tiešais savienojums ar pakalpojumu sniedzēja serveri tiek izveidots tikai pēc tam, kad esat aktivizējis attiecīgo sociālo plašsaziņas līdzekļu elementu, noklikšķinot uz pievienotās pogas (kas apliecina jūsu piekrišanu). Tiklīdz jūs aktivizējat sociālo plašsaziņas līdzekļu elementu, attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saņem informāciju par to, ka esat apmeklējis šo tīmekļa vietni ar savu IP adresi. Ja jūs vienlaikus esat pieteicies savā attiecīgā sociālā tīkla kontā (piemēram, Facebook), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs varēs attiecināt jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu uz jūsu lietotāja kontu.

Šī spraudņa aktivizēšana uzskatāma par paziņojumu par piekrišanu, kā definēts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā un TTDSG 25. § 1. punktā. Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas ietekmē visus turpmākos darījumus.

Šis pakalpojums tiek izmantots, lai iegūtu piekrišanu noteiktu tehnoloģiju izmantošanai, kas ir nepieciešama saskaņā ar likumu. Tā juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Facebook

Šajā vietnē esam integrējuši sociālā tīkla Facebook elementus. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Saskaņā ar Facebook paziņojumu savāktie dati tiks pārsūtīti uz ASV un citām trešajām valstīm.

Pārskats par Facebook sociālo mediju elementiem ir pieejams šajā saitē: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ja ir aktivizēts sociālo tīklu elements, tiks izveidots tiešs savienojums starp ierīci un Facebook serveri. Tā rezultātā Facebook saņems informāciju, kas apstiprina jūsu šīs vietnes apmeklējumu ar jūsu IP adresi. Ja jūs noklikšķināsiet uz pogas "Patīk", kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, jūs varat sasaistīt šīs tīmekļa vietnes saturu ar savu Facebook profilu. Līdz ar to Facebook varēs attiecināt jūsu šīs vietnes apmeklējumu uz jūsu lietotāja kontu. Jāuzsver, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par nosūtīto datu saturu un to izmantošanu Facebook. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar Facebook Datu privātuma politiku: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm padarīt mūsu informāciju pēc iespējas plašāk atspoguļotu sociālajos tīklos.

Ciktāl personas dati tiek vākti mūsu vietnē, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopīgā atbildība attiecas tikai uz datu vākšanu un pārsūtīšanu Facebook. Apstrāde, ko veic Facebook pēc pārsūtīšanas, nav kopīgās atbildības daļa. Mums kopīgi uzliktie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir atrodams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par privātuma informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook rīku, un par privātuma ziņā drošu rīka ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem jūs varat īstenot tieši Facebook platformā. Ja datu subjekta tiesības aizstāvat pie mums, mums ir pienākums tās pārsūtīt Facebook.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 un šeit - https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Šajā vietnē esam integrējuši sociālā plašsaziņas līdzekļa Twitter funkcijas. Šīs funkcijas nodrošina Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Īrija.

Ja ir aktivizēts sociālo tīklu elements, tiks izveidots tiešs savienojums starp jūsu ierīci un Twitter serveri. Tā rezultātā Twitter saņems informāciju par jūsu šīs vietnes apmeklējumu. Kamēr izmantojat Twitter un funkciju "Re-Tweet", jūsu apmeklētās vietnes tiek piesaistītas jūsu Twitter kontam un izpaustas citiem lietotājiem. Jāuzsver, ka mēs, tīmekļa vietnes un tās lapu nodrošinātāji, neko nezinām par pārsūtīto datu saturu un šīs informācijas izmantošanu no Twitter puses. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar Twitter Datu privātuma deklarāciju vietnē https://twitter.com/en/privacy.

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm padarīt mūsu informāciju pēc iespējas plašāk atspoguļotu sociālajos tīklos.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Jums ir iespēja atiestatīt datu aizsardzības iestatījumus pakalpojumā Twitter sadaļā “konta iestatījumi” vietnē https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Šajā vietnē esam integrējuši sabiedriskā plašsaziņas līdzekļa Instagram funkcijas. Šīs funkcijas piedāvā Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Ja ir aktivizēts sociālo tīklu elements, tiks izveidots tiešs savienojums starp jūsu ierīci un Instagram serveri. Tā rezultātā Instagram saņems informāciju par jūsu šīs vietnes apmeklējumu.

Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat noklikšķināt uz Instagram pogas, lai sasaistītu šīs vietnes saturu ar savu Instagram profilu. Tas ļauj Instagram piešķirt jūsu šīs vietnes apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Jānorāda, ka mums kā tīmekļa vietnes un tās lapu nodrošinātājam nav nekādu zināšanu par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto Instagram.

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm padarīt mūsu informāciju pēc iespējas plašāk atspoguļotu sociālajos tīklos.

Ciktāl personas dati tiek vākti mūsu vietnē, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti uz Facebook vai Instagram, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopīgā atbildība attiecas tikai uz datu vākšanu un to pārsūtīšanu Facebook vai Instagram. Apstrāde, ko veic Facebook vai Instagram pēc pārsūtīšanas, nav kopīgās atbildības daļa. Mums kopīgi uzliktie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. 

Līguma teksts ir atrodams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 

Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par privātuma informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook vai Instagram rīku, un par privātuma ziņā drošu rīka ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook un Instagram produktu datu drošību. Datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook vai Instagram apstrādātajiem datiem jūs varat īstenot tieši Facebook platformā. Ja datu subjekta tiesības aizstāvat pie mums, mums ir pienākums tās pārsūtīt Facebook.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 un https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo tēmu, skatiet Instagram Datu privātuma deklarāciju vietnē https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Šajā vietnē tiek izmantoti LinkedIn sociālā tīkla elementi. Pakalpojumu sniedzējs ir LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Īrija.

Katru reizi, kad jūs piekļūstat šīs tīmekļa vietnes lapai, kas satur LinkedIn elementus, tiek izveidots savienojums ar LinkedIn serveriem. LinkedIn tiek paziņots, ka esat apmeklējis šo tīmekļa vietni, izmantojot jūsu IP adresi. Ja jūs noklikšķināt uz LinkedIn pogas "Ieteikt" un tajā laikā esat pieteicies savā LinkedIn kontā, LinkedIn varēs jūsu šīs vietnes apmeklējumu attiecināt uz jūsu lietotāja kontu. Jānorāda, ka mums kā tīmekļa vietņu nodrošinātājam nav nekādu zināšanu par pārsūtīto datu saturu un to, kā tos izmanto LinkedIn.

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm padarīt mūsu informāciju pēc iespējas plašāk atspoguļotu sociālajos tīklos.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Lai iegūtu papildu informāciju par šo tēmu, lūdzu, skatiet LinkedIn Datu privātuma deklarāciju vietnē https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Šajā vietnē tiek izmantoti XING tīkla elementi. Pakalpojumu sniedzējs ir New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija.

Ikreiz, kad tiek apmeklēta kāda no mūsu vietnēm/lapām, kas satur XING elementus, tiek izveidots savienojums ar XING serveriem. Ciktāl mums zināms, tas neietver nekādu personas datu arhivēšanu. Pakalpojums neuzkrāj IP adreses un neanalizē lietotāju paradumus.

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm padarīt mūsu informāciju pēc iespējas plašāk atspoguļotu sociālajos tīklos.

Lai iegūtu vairāk informācijas par datu aizsardzību un XING kopīgošanas pogu, lūdzu, skatiet Xing datu aizsardzības deklarāciju vietnē https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analīzes rīki un reklāma

Google tagu pārvaldnieks (Google Tag Manager)

Mēs izmantojam Google tagu pārvaldnieku jeb Google Tag Manager. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Tag Manager ir rīks, kas ļauj mums integrēt mūsu tīmekļa vietnē izsekošanas vai statistikas rīkus un citas tehnoloģijas. Google Tag Manager pats par sevi neveido nekādus lietotāju profilus, neuzglabā sīkfailus un neveic nekādu neatkarīgu analīzi. Tas tikai pārvalda un vada ar tā palīdzību integrētos rīkus. Tomēr Google Tag Manager reģistrē jūsu IP adresi, kas var tikt nosūtīta Google mātesuzņēmumam Amerikas Savienotajās Valstīs.

Google Tag Manager tiek izmantots, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses ātri un vienkārši integrēt un administrēt dažādus rīkus savā tīmekļa vietnē. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. § 1. punktu, ciktāl piekrišana ietver sīkfailu saglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja galīgajā ierīcē (piemēram, ierīces pirkstu nospiedumu noņemšana) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Analytics ļauj vietnes operatoram analizēt vietnes apmeklētāju uzvedības modeļus. Šim nolūkam tīmekļa vietnes operators saņem dažādus lietotāja datus, piemēram, par apmeklētajām lapām, lapā pavadīto laiku, izmantoto operētājsistēmu un lietotāja izcelsmi. Šie dati tiek apkopoti lietotāja identifikatorā un piešķirti tīmekļa vietnes apmeklētāja attiecīgajai gala ierīcei.

Turklāt pakalpojums Google Analytics ļauj mums cita starpā reģistrēt jūsu datorpeles un ritināšanas kustības un klikšķus. Google Analytics izmanto dažādas modelēšanas pieejas, lai papildinātu savāktās datu kopas, un datu analīzē izmanto mašīnmācīšanās tehnoloģijas.

Google Analytics izmanto tehnoloģijas, kas veic lietotāja atpazīšanu, lai analizētu lietotāja uzvedības modeļus (piemēram, sīkfailus vai ierīces pirkstu nospiedumus). Google reģistrētā tīmekļa vietnes lietošanas informācija parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek uzglabāta.

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. § (1). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Varat liegt uzņēmumam Google veikt jūsu datu reģistrēšanu un apstrādi, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lai iegūtu plašāku informāciju par lietotāja datu apstrādi pakalpojumā Google Analytics, lūdzu, skatiet Google Datu privātuma deklarāciju vietnē: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Mēs izmantojam Google Signals. Ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni, Google Analytics cita starpā reģistrē jūsu atrašanās vietu, meklēšanas gaitu un YouTube gaitu, kā arī demogrāfiskos datus (vietnes apmeklētāju datus). Šie dati var tikt izmantoti pielāgotai reklāmai ar Google Signal palīdzību. Ja jums ir Google konts, jūsu vietnes apmeklētāja informāciju Google Signal sasaistīs ar jūsu Google kontu un izmantos, lai nosūtītu jums pielāgotus reklāmas ziņojumus. Dati tiek izmantoti arī, lai apkopotu anonimizētu statistiku par mūsu lietotāju tiešsaistes paradumiem.

Datu apstrādes līgums

Mēs esam noslēguši datu apstrādes līgumu ar Google un, izmantojot Google Analytics, pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības aģentūru stingros noteikumus.

Google Analytics e-komercijas izsekošana

Šajā vietnē tiek izmantota Google Analytics funkcija "E-komercijas izsekošana". Izmantojot e-komercijas izsekošanas funkciju, tīmekļa vietnes operators var analizēt tīmekļa vietnes apmeklētāju iepirkšanās paradumus, lai uzlabotu operatora tiešsaistes mārketinga kampaņas. Šajā kontekstā tiek sekots līdzi tādai informācijai kā veiktie pasūtījumi, vidējās pasūtījumu vērtības, piegādes izmaksas un laiks no produkta apskates līdz pirkuma lēmuma pieņemšanai. Šos datus Google var apkopot ar darījuma ID, kas tiek piešķirts attiecīgajam lietotājam vai lietotāja ierīcei.

Hotjar

Šajā vietnē tiek izmantots Hotjar. Pakalpojumu sniedzējs ir Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Eiropa (tīmekļa vietne: https://www.hotjar.com).

Hotjar ir rīks, ko izmanto, lai analizētu jūsu lietotāja paradumus šajā tīmekļa vietnē. Hotjar ļauj mums, piemēram, reģistrēt jūsu datorpeles un ritināšanas kustības, kā arī jūsu klikšķus. Šī procesa laikā Hotjar ir arī iespēja noteikt, cik ilgi jūsu kursors ir palicis noteiktā pozīcijā. Pamatojoties uz šo informāciju, Hotjar veido tā sauktās siltuma kartes, kas ļauj noteikt, kurām vietnes daļām vietnes apmeklētājs dod priekšroku.

Mēs varam arī noteikt, cik ilgi esat uzturējies šīs vietnes lapā un kad to pametāt. Mēs varam arī noteikt, kurā brīdī jūs pārtraucāt veikt ierakstus saziņas veidlapā (tā sauktās konversijas piltuves).

Turklāt Hotjar var izmantot, lai iegūtu tiešas atsauksmes no vietnes apmeklētājiem. Šīs funkcijas mērķis ir uzlabot tīmekļa vietnes operatora tīmekļa vietnes piedāvājumu.

Hotjar izmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt lietotāju, lai analizētu lietotāja paradumus (piemēram, sīkfailus vai ierīču pirkstu nospiedumu izvietošanu).

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu; tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses analizēt lietotāju modeļus, lai optimizētu gan tīmekļa vietnes noformējumu, gan operatora reklāmas darbības.

Hotjar deaktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt Hotjar veikto datu ierakstīšanu, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un izpildiet norādījumus, kas sniegti saitē: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums būs atsevišķi jādeaktivizē Hotjar katrā pārlūkprogrammā un ierīcē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Hotjar un reģistrējamiem datiem, lūdzu, skatiet Hotjar datu privātuma deklarāciju šajā saitē: https://www.hotjar.com/privacy.

Datu apstrāde

Mēs esam noslēguši datu apstrādes līgumu (DPA) ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju. Tas ir datu privātuma tiesību aktos noteiktais līgums, kas garantē, ka viņi apstrādā mūsu vietnes apmeklētāju personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un atbilstoši VDAR.

WP Statistics

Lai statistiski novērtētu apmeklētāju piekļuves, šajā vietnē tiek izmantots WP statistikas analīzes rīks. Pakalpojuma sniedzējs ir Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, AAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics var izmantot, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. To darot, WP Statistics cita starpā reģistrē žurnālu failus (IP adresi, novirzītāju, izmantoto pārlūkprogrammu, lietotāja izcelsmi, izmantoto meklētājprogrammu) un darbības, ko tīmekļa vietnes apmeklētāji ir veikuši vietnē (piemēram, klikšķus un skatījumus).

Ar WP Statistics savāktie dati tiek glabāti tikai mūsu serverī.

Šī analīzes rīka izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mums ir leģitīmas intereses veikt anonimizētu lietotāju uzvedības analīzi, lai optimizētu gan mūsu tīmekļa vietnes, gan mūsu reklāmas. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. § 1. punktu, ciktāl piekrišana ietver sīkfailu saglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces pirkstu nospiedumu noņemšana) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Google Ads

Tīmekļa vietnes operators izmanto Google Ads. Google Ads ir uzņēmuma Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, tiešsaistes reklāmas programma.

Google Ads ļauj mums parādīt reklāmas Google meklētājā vai trešo pušu tīmekļa vietnēs, ja lietotājs meklēšanas sistēmā Google ievada noteiktus meklēšanas terminus (atslēgvārdus). Ir iespējams arī izvietot mērķorientētas reklāmas, pamatojoties uz Google rīcībā esošajiem lietotāja datiem (piemēram, atrašanās vietas datiem un interesēm; mērķa grupu mērķauditorijas). Mēs kā vietnes operators varam kvantitatīvi analizēt šos datus, piemēram, analizējot, kuru meklēšanas vārdu rezultātā tika parādītas mūsu reklāmas un cik daudz reklāmas izraisīja attiecīgus klikšķus. 

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://policies.google.com/privacy/frameworks un https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nepersonalizēts)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google AdSense, reklāmas iestrādāšanas pakalpojums, ko nodrošina Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Mēs izmantojam Google AdSense "nepersonalizētā" režīmā. Atšķirībā no personalizētā režīma reklāmas netiek veidotas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem lietotāja paradumiem, un pakalpojums jums nerada lietotāja profilu. Tā vietā pakalpojums izmanto tā saukto "konteksta informāciju", lai izvēlētos reklāmas, kas tiek publicētas jūsu skatīšanai. Tādējādi izvēlētās reklāmas tiek atlasītas, pamatojoties, piemēram, uz jūsu atrašanās vietu, tīmekļa vietnes saturu, kuru tobrīd apmeklējat, vai meklēšanas frāzēm, ko izmantojat. Lai uzzinātu vairāk par atšķirībām starp personalizēto mērķauditoriju un mērķauditoriju, kas nav personalizēta Google AdSense, noklikšķiniet uz šīs saites: https://support.google.com/adsense/answer/9007336. 

Lūdzu, paturiet prātā, ka, ja Google Adsense tiek izmantota nepersonalizētā režīmā, iespējams, tiek saglabātas sīkdatnes vai tiek izmantotas salīdzināmas atpazīšanas tehnoloģijas (piemēram, ierīces pirkstu nospiedumi).

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas 1. panta izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Jums ir iespēja autonomi pielāgot reklāmas iestatījumus savā lietotāja kontā. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un piesakieties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Lai uzzinātu vairāk par Google reklāmas tehnoloģijām, noklikšķiniet šeit: https://policies.google.com/technologies/ads un https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing (Google veicinošā tirgvedība)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas Google Analytics Remarketing funkcijas. Šo risinājumu nodrošinātājs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Remarketing analizē jūsu lietotāja paradumus mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, klikšķus uz konkrētiem produktiem), lai jums piešķirtu noteiktas reklāmas mērķa grupas un pēc tam parādītu jums atbilstošus tiešsaistes piedāvājumus, kad jūs apmeklējat citus tiešsaistes piedāvājumus (veicinošā tirgvedība jeb jaunu mērķu noteikšana (retargeting)).

Turklāt ar Google Remarketing izveidotās reklāmas mērķgrupas ir iespējams sasaistīt ar ierīcēm, kas ietver Google funkcijas. Tas ļauj rādīt uz interesēm balstītus pielāgotus reklāmas ziņojumus atkarībā no jūsu iepriekšējās lietošanas un pārlūkošanas paradumiem ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) jums pielāgotā veidā, kā arī jebkurā no jūsu ierīcēm (piemēram, planšetdatorā vai datorā).

Ja jums ir Google konts, jums ir iespēja iebilst pret personalizēto reklāmu, izmantojot šādu saiti: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas 1. panta izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildu informāciju un iepazītos ar atbilstošajiem datu aizsardzības noteikumiem, lūdzu, skatiet Google Datu privātuma politiku vietnē: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Mērķa grupu izveide ar klientu saskaņošanu

Mērķa grupu veidošanai mēs papildus citiem līdzekļiem izmantojam Google Remarketing klientu saskaņošanas funkciju. Lai to panāktu, mēs pārsūtam noteiktus klientu datus (piemēram, e-pasta adreses) no mūsu klientu sarakstiem uz Google. Ja attiecīgie klienti ir Google lietotāji un ir pierakstījušies savos Google kontos, viņiem tiek rādīti atbilstoši reklāmas paziņojumi Google tīklā (piemēram, YouTube, Gmail vai meklētājā).

Google Conversion-Tracking (Google reklāmguvumu izsekošana)

Šajā vietnē tiek izmantota Google reklāmguvumu izsekošana. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Izmantojot Google Conversion Tracking pakalpojumu, mēs varam noteikt, vai lietotājs ir veicis noteiktas darbības. Piemēram, mēs varam analizēt, cik bieži ir klikšķināts uz kurām pogām mūsu tīmekļa vietnē un kuri produkti tiek pārskatīti vai iegādāti īpaši bieži. Šīs informācijas mērķis ir apkopot reklāmguvumu statistiku. Mēs uzzinām, cik lietotāju ir klikšķinājuši uz mūsu reklāmām un kādas darbības viņi ir veikuši. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas ļautu mums personiski identificēt lietotājus. Google identifikācijas nolūkā izmanto sīkfailus vai līdzīgas atpazīšanas tehnoloģijas.

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas 1. panta izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Google Conversion Tracking, lūdzu, iepazīstieties ar Google datu aizsardzības politiku vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Šajā vietnē tiek izmantotas Google DoubleClick funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (turpmāk tekstā - "DoubleClick").

DoubleClick tiek izmantots, lai rādītu jums uz interesēm balstītas reklāmas visā Google tīklā. Izmantojot DoubleClick, reklāmas var pielāgot atbilstoši skatītāja interesēm. Piemēram, mūsu reklāmas var tikt parādītas Google meklēšanas rezultātos vai baneros, kas saistīti ar DoubleClick.

Lai varētu lietotājiem parādīt interesēm atbilstošu reklāmas saturu, DoubleClick ir jāatpazīst attiecīgais apmeklētājs, lai varētu lietotājam piešķirt apmeklētās vietnes, klikšķus un citu lietotāja modeļa informāciju. Lai to izdarītu, DoubleClick izmanto sīkfailus vai līdzīgas atpazīšanas tehnoloģijas (piemēram, ierīces pirkstu nospiedumu noņemšanu). Reģistrētā informācija tiek apkopota pseidonīma lietotāja profilā, lai attiecīgajam lietotājam varētu parādīt interesi atbilstošu reklāmu.

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas 1. panta izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai uzzinātu papildu informāciju par to, kā nepiekrist Google rādītajām reklāmām, lūdzu, skatiet šīs saites: https://policies.google.com/technologies/ads un https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Lai mērītu konversiju rādītājus, šajā vietnē tiek izmantots Facebook apmeklētāju aktivitātes pikselis. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Saskaņā ar Facebook paziņojumu savāktie dati tiks pārsūtīti uz ASV un citām trešām valstīm.

Šis rīks ļauj izsekot lapas apmeklētājiem pēc tam, kad tie pēc klikšķa uz Facebook reklāmu ir bijuši saistīti ar pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni. Tas ļauj analizēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un optimizēt turpmākās reklāmas kampaņas.

Mums kā šīs vietnes operatoriem savāktie dati ir anonīmi. Mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr Facebook arhivē informāciju un apstrādā to, lai būtu iespējams izveidot saikni ar attiecīgo lietotāja profilu, un Facebook var izmantot datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku. Tas ļauj Facebook rādīt reklāmas Facebook lapās, kā arī vietās ārpus Facebook. Mēs kā šīs tīmekļa vietnes operators nekontrolējam šādu datu izmantošanu.

Šo pakalpojumu izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un TTDSG 25. nodaļas 1. panta izpratnē. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ciktāl personas dati tiek vākti mūsu vietnē, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija, esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopīgā atbildība attiecas tikai uz datu vākšanu un pārsūtīšanu Facebook. Apstrāde, ko veic Facebook pēc pārsūtīšanas, nav kopīgās atbildības daļa. Mums kopīgi uzliktie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir atrodams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par privātuma informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook rīku, un par privātuma ziņā drošu rīka ieviešanu mūsu vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem jūs varat izmantot tieši Facebook. Ja datu subjekta tiesības pieprasāt pie mums, mums ir pienākums tās pārsūtīt Facebook.

Facebook datu privātuma politikā papildu informāciju par jūsu privātuma aizsardzību atradīsiet vietnē: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jums ir arī iespēja deaktivizēt remārketinga jeb veicinošās tirgvedības funkciju "Custom Audiences" (Pielāgotās auditorijas) reklāmu iestatījumu sadaļā - https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Lai to izdarītu, vispirms ir jāpiesakās pakalpojumā Facebook. Ja jums nav Facebook konta, jūs varat deaktivizēt jebkuru uz lietotāju balstītu Facebook reklāmu Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianses tīmekļa vietnē: https://www.youronlinechoices.com/lv/your-ad-choices .

LinkedIn Insight birka

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota LinkedIn Insight birka. Šo pakalpojumu nodrošina LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Īrija.

Datu apstrāde ar LinkedIn Insight birku

Mēs izmantojam LinkedIn Insight birku, lai iegūtu informāciju par mūsu vietnes apmeklētājiem. Kad vietnes apmeklētājs ir reģistrējies LinkedIn, mēs varam analizēt mūsu vietnes apmeklētāju galvenos nodarbinātības datus (piemēram, karjeras līmeni, uzņēmuma lielumu, valsti, atrašanās vietu, nozari, amata nosaukumu), lai palīdzētu mums precīzāk orientēt mūsu vietni attiecīgajai auditorijai. Mēs varam arī izmantot LinkedIn Insight birku, lai noteiktu, vai mūsu vietņu apmeklētāji veic pirkumus vai citas darbības (konversijas mērījumi). Konversiju mērījumus var veikt arī dažādās ierīcēs (piemēram, no personālā datora uz planšetdatoru). LinkedIn Insight birkai ir arī atkārtotas mērķauditorijas mērķēšanas funkcija, kas ļauj mums rādīt mūsu vietnes apmeklētājiem mērķētu reklāmu ārpus vietnes. Saskaņā ar LinkedIn informāciju netiek veikta reklāmas adresāta identifikācija.

Arī LinkedIn pats vāc reģistrācijas datnes (URL, novirzīšanas URL, IP adresi, ierīces un pārlūkprogrammas raksturlielumus un piekļuves laiku). IP adreses tiek saīsinātas vai (ja tās tiek izmantotas, lai sasniegtu LinkedIn dalībniekus dažādās ierīcēs) jauktas (pseidonimizētas). Pēc septiņām dienām LinkedIn dzēš tiešos LinkedIn dalībnieku identifikatorus. Pārējie pseidonimizētie dati tiks dzēsti 180 dienu laikā.

LinkedIn savāktos datus mēs kā vietnes operators nevaram piešķirt konkrētām personām. LinkedIn glabās no tīmekļa vietnes apmeklētājiem iegūtos personas datus savos serveros ASV un izmantos tos savām reklāmas darbībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet LinkedIn privātuma politiku vietnē https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Juridiskais pamats

Ja ir saņemts jūsu apstiprinājums (piekrišana), iepriekšminētā pakalpojuma izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un TTDSG 25. nodaļu. Šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojuma izmantošana notiks, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu; tīmekļa vietnes operatoram ir leģitīmas intereses īstenot efektīvas reklāmas akcijas, kas ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu.

Datu nosūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām (SCC). Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa un https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Iebildumi pret LinkedIn Insight birkas izmantošanu

Jūs varat iebilst pret LinkedIn veikto lietotāju uzvedības analīzi un mērķtiecīgu reklāmu, izmantojot šo saiti: https://www.linkedin.com/psettings/guest-contr

Cookie Declaration