Swiss premium oral care 

Izvēlieties savu valsti Latvija
Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem virs 40 €
Piegāde 4-7 darba dienu laikā
Drošs maksājums ar 3D Secure

Paziņojums par privātumu

1. Datu aizsardzības pārskats

Vispārēja informācija

Šī informācija sniegs jums ērti pārskatāmu informāciju par to, kas notiks ar jūsu personas datiem, apmeklējot šo vietni. Termins “personas dati” ietver visus datus, kurus var izmantot, lai jūs personīgi identificētu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par datu aizsardzību, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības deklarāciju, kuru esam iekļāvuši zem šīs kopijas.

Datu saglabāšana šajā vietnē

Kas ir atbildīgā puse par datu reģistrēšanu šajā vietnē (t.i., “datu pārzinis”)?

Datus šajā vietnē apstrādā vietnes operators, kura kontaktinformācija ir pieejama šīs vietnes sadaļā “Informācija, ko pieprasa likums”.

Kā mēs reģistrējam jūsu datus?

Mēs apkopojam tos jūsu datus, kurus jūs koplietojat ar mums. Piemēram, tā var būt informācija, kuru ievadāt mūsu saziņas veidlapā.

Citus datus mūsu IT sistēmas reģistrē automātiski vai pēc tam, kad vietnes apmeklējuma laikā jūs piekrītat to ierakstīšanai. Šie dati galvenokārt ietver tehnisko informāciju (piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammu, operētājsistēmu vai laiku, kad vietnei tika piekļūts). Šī informācija tiek automātiski ierakstīta, kad piekļūstat šai vietnei.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa informācijas tiek ģenerēta, lai garantētu vietnes darbības nekļūdīgu nodrošināšanu. Citus datus var izmantot, lai analizētu jūsu lietošanas modeļus.

Kādas tiesības jums ir attiecībā uz par jums pieejamo informāciju?

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par jūsu arhivēto personas datu avotu, saņēmējiem un mērķiem, nemaksājot maksu par šādu datu izpaušanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt jūsu datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat piekritis datu apstrādei, jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas ietekmēs visu turpmāko datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, kā arī jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentā uzraudzības aģentūrā.

Ja jums ir jautājumi par šo vai citiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, izmantojot šīs vietnes sadaļā “Informācija, kuru pieprasa likums” norādīto adresi.

Analīzes rīki un rīki, ko nodrošina trešās puses

Iespējams, ka apmeklējot šo vietni, statistiskas nolūkos tiks analizēti jūsu pārlūkošanas modeļi. Šādas analīzes galvenokārt tiek veiktas ar sīkdatnēm un tā sauktajām analīzes programmām.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par šīm analīzes programmām, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības deklarāciju.

2. Hostinga (vietnes mitināšanas) un satura piegādes tīkli (CDN)

Ārējais hostings

Šo vietni mitina ārējo pakalpojumu sniedzējs (resursdators). Šajā vietnē savāktie personas dati tiek glabāti resursdatora serveros. Tie var ietvert, bet neaprobežojas ar IP adresēm, kontaktu pieprasījumiem, metadatiem un komunikācijām, līguma informāciju, kontaktinformāciju, nosaukumiem, piekļuvi tīmekļa lapām un citus datus, kas ģenerēti tīmekļa vietnē.

Hostinga pakalpojumu sniedzējs tiek izmantots, lai izpildītu līgumu ar mūsu potenciālajiem un esošajiem klientiem (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), kā arī profesionālu pakalpojumu sniedzēju drošas, ātras un efektīvas mūsu tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanas interesēs (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts f).

Mūsu hostinga pakalpojumu sniedzējs apstrādās jūsu datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams saistošo pienākumu izpildei, un lai izpildītu mūsu norādījumus attiecībā uz šādiem datiem.

Noslēgtā datu apstrādes līguma izpilde

Lai garantētu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar mūsu hostinga pakalpojumu sniedzēju.

3. Vispārīga informācija un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šīs vietnes un tās lapu operatori ļoti nopietni uztver jūsu personas datu aizsardzību. Tādējādi, mēs apstrādājam jūsu personas datus kā konfidenciālu informāciju un saskaņā ar likumā paredzētajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo Datu aizsardzības deklarāciju.

Ikreiz, kad izmantojat šo vietni, tiks apkopota dažāda veida personiskā informācija. Personas dati ietver datus, kurus var izmantot, lai jūs personīgi identificētu. Šajā datu aizsardzības deklarācijā ir paskaidrots, kādus datus mēs vācam, kā arī mērķi, kuriem mēs šos datus izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kā un kādam nolūkam tiek vākta informācija.

Brīdinām, ka datu pārsūtīšana, izmantojot internetu (t.i., izmantojot e-pasta sakarus), var būt pakļauta drošības riskiem. Pilnībā aizsargāt datus pret trešo personu piekļuvi nav iespējams.

Informācija par atbildīgo personu (VDAR saukts par “datu pārzini”)

Šīs tīmekļa vietnes datu pārzinis ir:

SIA THOMAS FREIBERG
Satekles iela 2C
LV-1050 Riga

Tālr. +371 671 426 25
Fakss: +371 672 843 79
E-pasts: info@curaprox.lv

Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopā ar citiem pieņem lēmumus par personas datu (piemēram, vārdu, e-pasta adreses, utt.) apstrādes mērķiem un resursiem. Datu pārzinis ir Curaden uzņēmumu grupas partneris no vispasaules uzņēmumu grupas, kura visā pasaulē darbojas mutes un zobu veselības jomā, piedāvājot produktus zobu higiēnai, seminārus par mutes dobuma un zobu veselību.

Likumā noteiktā datu aizsardzības speciālista iecelšana

Mēs esam noteikuši datu aizsardzības speciālistu mūsu uzņēmumam.

Šīs tīmekļa vietnes datu pārzinis ir:

SIA THOMAS FREIBERG
Satekles iela 2C
LV-1050 Riga

Tālr. +371 671 426 25
Fakss: +371 672 843 79
E-pasts: info@curaprox.lv

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana

Plašs datu apstrādes transakciju klāsts ir iespējams tikai ar jūsu skaidru piekrišanu. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt jebkuru piekrišanu, kuru jau esat mums devis. Lai to izdarītu, viss, kas jums jādara, ir jānosūta mums neformāls paziņojums pa e-pastu. Tas neskar to datu vākšanas likumību, kas notikusi pirms atsaukšanas.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu īpašos gadījumos; tiesības iebilst pret tiešo tirgvedību (VDAR 21. pants)

GADĪJUMOS, KAD DATI TIEK APSTRĀDĀTI, PAMATOJOTIES UZ VDAR, 6. PANTA 1. IEDAĻAS E VAI F APAKŠPUNKTIEM, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI, PAMATOJOTIES UZ APSTĀKĻIEM, KAS RADUŠIES JŪSU UNIKĀLĀJĀ SITUĀCIJĀ. TAS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKURU UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM BALSTĪTU PROFILĒŠANU. LAI NOTEIKTU JEBKĀDAS DATU APSTRĀDES TIESISKO PAMATU, LŪDZU, IEPAZĪSTIETIES AR VISPĀRĒJO DATU AIZSARDZĪBAS REGULU. JA IESNIEGSIET IEBILDUMU, MĒS NETURPINĀSIM JŪSU IETEKMĒTO PERSONAS DATU APSTRĀDI, JA VIEN NENORĀDĪSIM UZ PĀRLIECINOŠIEM LEĢITĪMIEM APSTRĀDES IEMESLIEM, KAS IR SVARĪGĀKI PAR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI LAI CELTU, ĪSTENOTU VAI AIZSTĀVĒTU LIKUMĪGAS PRASĪBAS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 1. DAĻU).

Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību. (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 2. DAĻU).

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības aģentūrā

VDAR noteikumu pārkāpumu gadījumā datu subjekti ir tiesīgi reģistrēt sūdzību uzraudzības aģentūrā, tajā dalībvalstī, kurā ir viņu dzīvesvieta, darba vieta vai vietā, kur noticis iespējamais pārkāpums. Tiesības iesniegt sūdzību ir spēkā neatkarīgi no citiem pieejamiem juridiskiem resursiem, kā, piemēram, administratīviem vai tiesas procesiem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nododam visus datus, kurus mēs,, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, vai lai izpildītu līgumu automātiski apstrādājam, jums vai trešajai personai parasti lietotā, mašīnlasāmā formātā. Ja pieprasīsiet datu tiešu pārsūtīšanu citam datu pārzinim, tas tiks darīts tikai tad, ja būs tehniski iespējams.

SSL un/vai TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciālā satura pārsūtīšanu, piemēram, pirkuma pasūtījumus vai jautājumus, kurus iesniedzat mums kā vietnes operatoram, šajā vietnē tiek izmantota vai nu SSL, vai TLS šifrēšanas programma. Šifrētu savienojumu var atpazīt, pārbaudot, vai pārlūkprogrammas adreses līnija tiek pārslēgta no “http://” uz “https://”, kā arī pēc slēdzenes ikonas parādīšanās pārlūka rindā.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās personas nevar nolasīt mums pārsūtītos datus.

Šifrēti maksājumu darījumi šajā vietnē

Ja jums ir pienākums kopīgot savu maksājumu informāciju (piemēram, konta numuru gadījumā, kad dodat mums pilnvaras debetēt jūsu bankas kontu) ar mums pēc tam, kad esat noslēdzis ar mums līgumu par apmaksu, šī informācija ir nepieciešama maksājumu apstrādei.

Maksājumu darījumi, izmantojot parastos maksāšanas veidus (Visa/MasterCard, bankas konta debetēšana), tiek apstrādāti tikai ar šifrētu SSL vai TLS savienojumu palīdzību. Šifrētu savienojumu var atpazīt, pārbaudot, vai pārlūkprogrammas adreses līnija tiek pārslēgta no “http://” uz “https://”, kā arī pēc slēdzenes ikonas parādīšanās pārlūka rindā.

Ja saziņa ar mums ir šifrēta, trešās personas nevarēs nolasīt maksājumu informāciju, kuru jūs kopīgojat ar mums.

Informācija par datiem, to labošana un noņemšana

Piemērojamo likumu ietvaros jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par saviem arhivētajiem personas datiem, to avotu un saņēmējiem, kā arī par jūsu datu apstrādes mērķi. Jums var būt arī tiesības uz savu datu labošanu vai noņemšanu (dzēšanu). Ja jums ir jautājumi par šo tematu vai kādi citi jautājumi par personas datiem, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties ar mums pa adresi, kas norādīta sadaļā “Informācija, ko pieprasa likums”.

Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus

 • Jums ir tiesības pieprasīt ierobežojumu noteikšanu, ciktāl tas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jūs varat jebkurā laikā sazināties ar mums pa adresi, kas norādīta sadaļā “Informācija, ko pieprasa likums”. Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu ir spēkā šādos gadījumos:
 • Gadījumos, kad jums ir jāapstrīd mūsu arhivēto datu pareizība, mums parasti būs vajadzīgs zināms laiks, lai pārbaudītu šo pretenziju. Laikā, kamēr šī izmeklēšana turpinās, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi.
 • Ja jūsu personas datu apstrāde notika / notiek nelikumīgi, jums ir iespēja pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, nevis pieprasīt šo datu izskaušanu (dzēšanu).
 • Ja mums vairs nav vajadzīgi jūsu personas dati un jums tie ir nepieciešami, lai izmantotu, aizstāvētu vai pieprasītu likumīgas tiesības, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, nevis to izskaušanu (dzēšanu).
 • Ja esat iesniedzis iebildumu saskaņā ar VDAR 21. panta 1.daļu, jūsu un mūsu tiesības tiks pretstatītas salīdzināšanai. Kamēr nebūs noskaidrots, kura intereses dominē, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus - izņemot to arhivēšanu - drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai arī lai pieprasītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskas tiesības vai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu tiesības vai svarīgu sabiedrības interešu apsvērumu dēļ, ko min Eiropas Savienība vai ES dalībvalsts.

4. Datu ierakstīšana šajā vietnē

Sīkdatnes

Mūsu vietnēs un lapās tiek lietotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas nerada kaitējumu jūsu ierīcei. Tie tiek vai nu uz laiku saglabāti sesijas laikā (sesijas sīkfaili), vai arī tie tiek pastāvīgi arhivēti jūsu ierīcē (pastāvīgie sīkfaili). Pēc sesijas pārtraukšanas sesijas sīkfaili tiek automātiski izdzēsti. Pastāvīgie sīkfaili paliek arhivēti jūsu ierīcē, līdz jūs tos aktīvi izdzēšat vai tīmekļa pārlūkprogramma tos automātiski izskauž.

Dažos gadījumos ir iespējams, ka, apmeklējot mūsu vietni, jūsu ierīcē tiek glabāti trešo pušu sīkfaili (trešo pušu sīkdatnes). Šīs sīkdatnes ļauj jums vai mums izmantot noteiktus trešo personu piedāvātos pakalpojumus (piemēram, sīkdatnes maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkdatnēm ir dažādas funkcijas. Daudzi sīkfaili ir tehniski nepieciešami, jo noteiktas vietnes funkcijas nedarbotos, ja nebūtu sīkdatņu (piemēram, iepirkumu groza funkcija vai videoklipu parādīšana). Citu sīkfailu mērķis var būt lietotāju modeļu analīze vai reklāmas ziņojumu parādīšana.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas elektronisko sakaru darījumu veikšanai (nepieciešamās sīkdatnes) vai noteiktu funkciju, kuras vēlaties izmantot, nodrošināšanai (funkcionālās sīkdatnes, piemēram, iepirkumu groza funkcijai), vai tām, kas nepieciešamas vietnes optimizēšanai (piemēram, sīkdatnes, kas sniedz izmērāmu ieskatu tīmekļa auditorijā), tiek glabātas, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) punktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamats. Vietnes operatoram ir likumīgs pamatojums sīkdatņu glabāšanai, lai nodrošinātu tehniski nekļūdīgu un optimizētu operatora pakalpojumu sniegšanu. Ja ir pieprasīta jūsu piekrišana sīkfailu glabāšanai, attiecīgās sīkdatnes tiek glabātas tikai, pamatojoties uz iegūto piekrišanu (VDAR 6. panta 1. sadaļa); šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Jums ir iespēja iestatīt savu pārlūkprogrammu tādā veidā, lai katru reizi, kad tiek ievietotas sīkdatnes, jūs par to informētu, un atļaut sīkdatņu pieņemšanu tikai īpašos gadījumos. Varat arī izslēgt sīkfailu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār vai aktivizēt dzēšanas funkciju, lai automātiski izdzēstu sīkfailus, kad pārlūks tiek aizvērts. Ja sīkfaili tiek deaktivizēti, šīs vietnes funkcijas var būt ierobežotas.

Gadījumā, ja tiek izmantoti trešo pušu sīkfaili vai ja sīkfaili tiek izmantoti analītiskiem nolūkiem, tad, saskaņā ar VDAR, mēs par to informēsim atsevišķi, un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.

Sīkdatņu piekrišana, izmantojot Cookiebot (automatizētu sīkdatņu programmatūru)

Mūsu vietne izmanto Cookiebot sīkdatņu piekrišanas tehnoloģiju, lai iegūtu jūsu piekrišanu noteiktu sīkfailu glabāšanai jūsu ierīcē un datu aizsardzības likumdošanas aktiem atbilstošajai dokumentācijai. Uzņēmums, kas piedāvā šo tehnoloģiju, ir Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhāgena, Dānija, vietne - https://www.cookiebot.com/ (turpmāk tekstā - “Cookiebot”). Ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni, Cookiebot tiks pārsūtīti šādi personas dati:

 • Jūsu piekrišanas paziņojums (-i) vai piekrišanas paziņojuma (-u) atsaukšana
 • Jūsu IP adrese
 • Informācija par jūsu pārlūkprogrammu
 • Informācija par jūsu ierīci
 • Datums un laiks, kad apmeklējāt mūsu vietni

Turklāt, Cookiebot glabā sīkfailu jūsu pārlūkprogrammā, lai varētu piešķirt jūsu piekrišanas paziņojuma (-u)  vai jebkādu tā (to) atsaukšanu. Šādi ierakstītie dati tiek glabāti līdz brīdim, kad jūs lūdzat mūs tos iznīcināt, izdzēst Cookiebot sīkfailu vai līdz brīdim, kad vairs nepastāv mērķis datu arhivēšanai. Tas neskar obligātos likumīgās glabāšanas periodus.

Cookiebot izmanto sīkfailus, lai iegūtu likumā noteiktos paziņojumus par piekrišanu. Šādu sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas, 1. teikuma c) apakšpunkts.

Līgumslēdzēju datu apstrādes līgums

Mūsu uzņēmums ir noslēdzis Līgumslēdzēju datu apstrādes līgumu ar Cookiebot. Šis ir līgums, kuru regulē datu privātuma aizsardzības tiesību akti un kas garantē, ka Cookiebot visus mūsu vietnes apmeklētāju personas datus apstrādā tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā ar VDAR.

Servera žurnāla faili

Šīs vietnes un tās lapu nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā dēvētajos servera žurnāla failos (server log files), kurus jūsu pārlūkprogramma sniedz mums automātiski. Informācijā ir iekļauts:

Izmantotās pārlūkprogrammas veids un versija

 • Izmantotā operētājsistēma
 • Novirzītāja URL
 • Piekļuves datora resursdatora nosaukums
 • Servera pieprasījuma laiks
 • IP adrese

Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šie dati tiek reģistrēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir juridiski pamatota interese par tehniski nekļūdīgu atainojumu un operatora vietnes optimizāciju. Lai to panāktu, servera žurnāla faili ir jāreģistrē.

Saziņas veidlapa

Ja jūs iesniedzat mums pieprasījumus, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, mēs glabāsim kontaktinformācijas veidlapā sniegto informāciju, kā arī visu citu norādīto kontaktinformāciju, lai rīkotos ar jūsu pieprasījumu, kā arī gadījumā, ja mums radīsies vēl kādi jautājumi. Mēs nedalīsimies ar šo informācijā bez jūsu piekrišanas.

Ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ja tas ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai, tad šo datu apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. sadaļas b) apakšpunkta noteikumi,. Visos citos gadījumos apstrāde pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm efektīvi apstrādāt mums adresētos pieprasījumus (VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts), vai, ja tā ir pieprasīta, pamatojoties uz jūsu vienošanos (VDAR 6. panta 1. daļa).

Informācija, kuru esat ievadījis saziņas veidlapā, paliek pie mums līdz brīdim, kad jūs lūdzat mūs iznīcināt datus, atsaucat jūsu piekrišanu datu arhivēšanai, vai ja vairs nepastāv mērķis, kura dēļ informācija tika arhivēta (piemēram, pēc tam, kad mēs esam snieguši atbildi uz jūsu pieprasījumu). Tas neskar nekādus saistošos tiesību aktus, jo īpaši glabāšanas periodus.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja jūs sazināties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījumu, ieskaitot visus iegūtos personas datus (vārds, pieprasījums), mēs glabāsim un apstrādāsim tikai pieprasījuma apstrādes nolūkā. Mēs nenododam šos datus tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai. Visos citos gadījumos dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīvi apstrādāt mums iesniegtos pieprasījumus (VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts) vai uz jūsu piekrišanas, ja tāda ir iegūta, pamata (VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts).

Dati, kurus jūs mums nosūtījāt, izmantojot saziņas pieprasījumus, paliek pie mums līdz brīdim, kad jūs pieprasāt mums tos dzēst, atsaucat jūsu piekrišanu datu glabāšanai vai līdz ar datu glabāšanas mērķa izbeigšanos (piemēram, pēc pieprasījuma izpildes). Obligātie normatīvie noteikumi - jo īpaši likumā noteiktie glabāšanas periodi - netiek ietekmēti.

Reģistrēšanās šajā vietnē

Jums ir iespēja reģistrēties šajā vietnē, lai varētu izmantot vietnes papildu funkcijas. Jūsu ievadītos datus mēs izmantosim tikai attiecīgā piedāvājuma vai pakalpojuma, kurā esat reģistrējies, vajadzībām. Nepieciešamā informācija, kuru mēs pieprasām reģistrācijas laikā, ir jāievada pilnībā. Pretējā gadījumā reģistrācija tiks noraidīta. 

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs apstrādāsim reģistrācijas procesā ievadītos datus (VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts).

Reģistrācijas procesā reģistrētos datus mēs glabāsim tikmēr, kamēr jūs esat reģistrējies šajā vietnē. Pēc tam šie dati tiks dzēsti. Tas neskar obligātos likumā noteiktos datu glabāšanas pienākumus.

Informācija no integrētajiem pierakstīšanās pakalpojumiem

Ja nolemjat reģistrēties, izmantojot trešo personu sociālo tīklu vai integrēto pakalpojumu (ko mēs saucam par “integrēto pakalpojumu”), piemēram, Facebook, Google, PayPal vai līdzīgu vienreizējas pierakstīšanās pakalpojumu, vai arī kā citādi piešķirt tam piekļuvi, mēs varam arī apkopot to personisko informāciju, kas jau ir saistīta ar jūsu integrētā pakalpojuma kontu. Jums var būt arī iespēja koplietot ar mums papildu informāciju, izmantojot integrēto pakalpojumu, kuru kontrolē jūsu šī integrētā pakalpojuma iestatījumi. Ja izvēlaties sniegt šādu informāciju reģistrācijas laikā vai citādi, mēs uzskatīsim informāciju par personisko informāciju un izmantosim to šajā konfidencialitātes politikā aprakstītajos veidos.

Komentēšanas funkcija šajā vietnē

Lietojot komentāru funkciju šajā vietnē, informācija par komentāra ģenerēšanas laiku un jūsu e-pasta adrese, kā arī, ja jūs nepublicējat komentāru anonīmi, tad papildus jūsu komentāriem tiks arhivēts arī jūsu izvēlētais lietotājvārds.

IP adreses glabāšana

Mūsu komentēšanas funkcija saglabā visu to lietotāju IP adreses, kuri ievada komentārus. Ņemot vērā to, ka mēs nepārskatām komentārus pirms to publicēšanas, mums ir nepieciešama šī informācija, lai rīkotos pret komentāra autoru tiesību pārkāpumu, piemēram, neslavas celšanas vai propagandas gadījumā.

Pierakstīšanās komentāriem

Jums kā šīs vietnes lietotājam ir iespēja pēc reģistrēšanās pierakstīties komentāriem. Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kura mērķis ir pārbaudīt, vai jūs esat faktiskais norādītās e-pasta adreses īpašnieks. Šo funkciju varat deaktivizēt jebkurā laikā, sekojot attiecīgajai saitei informācijas e-pastos. Šajā gadījumā dati, kas ievadīti saistībā ar komentāru abonēšanu, tiks dzēsti. Tomēr, ja esat mums paziņojis šo informāciju citiem mērķiem un no citas vietas (piemēram, abonējot biļetenu), dati paliek mūsu rīcībā.

Komentāru uzglabāšanas laiks 

Komentārus un visu saistīto informāciju (piemēram, IP adresi) mēs saglabājam un tā paliek šajā vietnē, līdz saturs, uz kuru attiecas komentārs, ir pilnībā izdzēsts vai ja komentārus bija jāizdzēš juridisku iemeslu dēļ (piemēram, aizvainojoši komentāri).

Juridiskais pamatojums

Komentāri tiek glabāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts). Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru piekrišanu, kuru jau esat mums devis. Lai to izdarītu, viss, kas jums jādara, ir jānosūta mums neformāls paziņojums pa e-pastu. Tas neskar datu vākšanas likumību, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukuma.

5. Sociālie mēdiji

Facebook spraudņi (pogas “Patīk” un “Kopīgot”)

Šajā vietnē esam integrējuši sociālā tīkla Facebook spraudņus. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija. Saskaņā ar Facebook paziņojumu, savāktie dati tiks pārsūtīti arī uz ASV un citām trešo pušu valstīm.

Jūs varēsiet atpazīt Facebook spraudņus pēc Facebook logotipa vai pogas “Patīk” šajā vietnē. Pārskats par Facebook spraudņiem ir pieejams šajā saitē: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ikreiz, kad apmeklējat šo vietni un tās lapas, spraudnis izveidos tiešu savienojumu starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Tā rezultātā Facebook saņems informāciju, ka esat apmeklējis šo vietni ar savu spraudni. Tomēr, ja jūs esat noklikšķinājis Facebook “Patīk” pogu, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat saistīt šīs vietnes saturu un tās lapas ar savu Facebook profilu. Tā rezultātā Facebook varēs piesaistīt šīs vietnes un tās lapu apmeklējumu jūsu Facebook lietotāja kontam. Jāatzīmē, ka mums kā vietnes nodrošinātājam nav nekādu zināšanu par pārsūtītajiem datiem un to izmantošanu Facebook vietnē. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet Facebook Paziņojumu par datu privātumu vietnē https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ja nevēlaties, lai Facebook varētu piesaistīt šīs vietnes un tās lapu apmeklējumu jūsu Facebook lietotāja kontam, lūdzu, izrakstieties no sava Facebook konta, kamēr atrodaties šajā vietnē.

Facebook spraudņa izmantošana ir atļauta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatora intereses būt pēc iespējas redzamākam sociālajos medijos ir likumīgas. Ja ir saņemta attiecīgs paziņojums par piekrišanu, datus apstrādā, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu. Šo paziņojumu par piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Instagram spraudnis

Šajā vietnē ir integrētas sabiedrisko mediju platformas Instagram funkcijas. Šīs funkcijas piedāvā Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ASV.

Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat noklikšķināt uz Instagram pogas, lai saistītu šīs vietnes saturu ar savu Instagram profilu. Tas ļauj Instagram piesaistīt šo vietnes apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Mums jānorāda, ka mums kā vietnes un tās lapu nodrošinātājam nav nekādu zināšanu par pārsūtīto datu saturu un to izmantošanu Instagram vietnē.

Dati tiek uzglabāti un analizēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatora intereses būt pēc iespējas redzamākam sociālajos medijos ir likumīgas. Ja ir saņemta attiecīgs paziņojums par piekrišanu, datus apstrādā, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu. Šo paziņojumu par piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tematu, lūdzu, skatiet Instagram Paziņojumu par datu privātumu vietnē https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

6. Analīzes rīki un reklāma

Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija.

Google Analytics izmanto tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un kas ļauj analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkdatņu ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek glabāta.

Google Analytics sīkfailu glabāšana un šī analīzes rīka izmantošana ir balstīta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Šīs vietnes operatoram ir pamatota interese par lietotāju modeļu analīzi, lai optimizētu gan tiešsaistē piedāvātos pakalpojumus, gan operatora reklāmas darbības. Ja ir pieprasīta atbilstoša vienošanās (piemēram, vienošanās par sīkdatņu glabāšanu), apstrāde notiek tikai pamatojoties uz uz VDAR 6. panta 1. daļu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā. 

IP anonimizācija

Šajā vietnē mēs esam aktivizējuši IP anonimizācijas funkciju. Rezultātā Google saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas ratificējušas Eiropas Ekonomikas zonas konvenciju, pirms tās nosūtīšanas uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz vienu no Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs un saīsināta tur tikai izņēmuma gadījumos. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmanto šo informāciju, lai analizētu šīs vietnes izmantošanu, lai ģenerētu pārskatus par vietnes darbībām un sniegtu citus pakalpojumus šīs vietnes operatoram, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu . IP adresi, kas tiek pārsūtīta kopā ar Google Analytics no jūsu pārlūkprogrammas, nedrīkst apvienot ar citiem Google rīcībā esošiem datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jums ir iespēja novērst sīkfailu arhivēšanu, veicot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumos. Tomēr mums jānorāda, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt, jums ir iespēja neļaut reģistrēt datus, ko ģenerējis sīkfails un kas saistīti ar jūsu vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv.

Iebildums pret datu reģistrēšanu

Jums ir iespēja novērst datu reģistrēšanu pakalpojumā Google Analytics, noklikšķinot uz šīs saites. Tā rezultātā tiks ievietots atteikšanās sīkfails, kas neļauj ierakstīt jūsu datus turpmāko šīs vietnes apmeklējumu laikā: Google Analytics deaktivizēšana.

Lai iegūtu papildinformāciju par lietotāja datu apstrādi pakalpojumā Google Analytics, lūdzu, skatiet Google Paziņojumu par datu privātumu vietnē https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv.

Līguma datu apstrāde

Mēs esam noslēguši līguma datu apstrādes līgumu ar Google un, izmantojot Google Analytics, pilnībā īstenojam stingrākos Vācijas datu aizsardzības aģentūru noteikumus.

Demogrāfiskie parametri, ko nodrošina Google Analytics

Šajā vietnē tiek izmantota Google Analytics sniegtā funkcija “demogrāfiskie parametri”. Tas ļauj ģenerēt pārskatus, sniedzot informāciju par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šīs informācijas avoti ir ar interesēm saistīta Google reklamēšana, kā arī apmeklētāju dati, kas iegūti no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Šos datus nevar piešķirt konkrētai personai. Jums ir iespēja jebkurā laikā deaktivizēt šo funkciju, veicot attiecīgas izmaiņas iestatījumos attiecībā uz reklamēšanu savā Google kontā, vai arī varat vispār aizliegt Google Analytics ierakstīt savus datus, kā paskaidrots sadaļā “Iebildum pret datu reģistrēšanu”.

Arhivēšanas periods

Google glabātie dati par lietotāju vai starpgadījuma līmeni, kas saistīti ar sīkfailiem, lietotāja ID vai reklamēšanas ID (piemēram, DoubleClick sīkfaili, Android reklamēšanas ID), tiks anonimizēti vai dzēsti pēc 26 mēnešiem. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=lv 

Google AdSense (nepersonalizēti)

Šajā vietnē tiek izmantots Google AdSense - reklāmas iegulšanas pakalpojums, ko nodrošina Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija.

Mēs izmantojam Google AdSense režīmā “nepersonalizēts”. Pretēji personalizētajam režīmam reklāmas nav balstītas uz jūsu iepriekšējiem lietotāju modeļiem, un pakalpojums nerada jums lietotāja profilu. Tā vietā pakalpojums izmanto tā saukto “konteksta informāciju”, lai izvēlētos reklāmas, kuras esat izliktas, lai jūs tās skatītu. Tādējādi atlasītās reklāmas ir uz , piemēram, jūsu atrašanās vietu, tajā laikā apmeklētās vietnes saturu vai izmantotos meklēšanas vienumus. Lai uzzinātu vairāk par atšķirībām starp personalizēto mērķauditorijas atlasi un mērķauditorijas atlasi, kuru Google AdSense nav personalizējis, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites: https://support.google.com/adsense/answer/9007336. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat nepersonalizēta Google Adsense režīma izmantošana var izraisīt sīkfailu arhivēšanu. Pēc Google domām, šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkarotu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Šīs sīkdatnes paliks jūsu ierīcē, līdz jūs tās izdzēsīsit.

Google Adsense izmantošana nepersonalizētā režīmā ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Mums ir pamatota interese par lietotāju modeļu analīzi, lai varētu optimizēt gan mūsu tīmekļa prezentāciju, gan reklāmas pasākumus. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana par sīkdatņu glabāšanu), apstrāde notiek tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā.

Uzņēmums Google ir sertificēts saskaņā ar “ES un ASV privātuma vairogu”. Privātuma vairoga nolīgums tika noslēgts starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai nodrošinātu Eiropas datu aizsardzības standartu ievērošanu saistībā ar datu apstrādi Amerikas Savienotajās Valstīs. Katrs uzņēmums, kas ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairoga noteikumiem, apņemas ievērot šos datu aizsardzības standartus.

Jums ir iespēja autonomi pielāgot reklāmas iestatījumus savā lietotāja kontā. Lai to izdarītu, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un pierakstieties: https://adssettings.google.com/authenticated. Lai iegūtu papildinformāciju par Google reklamēšanas tehnoloģijām, lūdzu, noklikšķiniet šeit:
https://policies.google.com/technologies/ads 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Google Analytics atkārtotais mārketings

Šajā vietnē tiek izmantotas Google Analytics atkārtotā mārketinga funkcijas kopā ar Google Ads un Google DoubleClick funkcijām, kas darbojas visās ierīcēs. Šo risinājumu nodrošinātājs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija.

Šī funkcija ļauj saistīt ar Google Analytics atkārtotā mārketinga palīdzību ģenerētās reklamēšanas mērķa grupas ar Google Ads un Google DoubleClick funkcijām, kas darbojas visās ierīcēs. Tas ļauj parādīt uz interesēm balstītus pielāgotus reklāmas ziņojumus atkarībā no jūsu iepriekšējās lietošanas un pārlūkošanas modeļiem ierīcē (piemēram, mobilajā telefonā) jums pielāgotā veidā, kā arī jebkurā no jūsu ierīcēm (piemēram, planšetdatorā vai personālajā datorā).

Ja esat devis attiecīgu piekrišanu, Google savienos jūsu tīmekļa un lietotņu pārlūka progresijas ar jūsu Google kontu. Rezultātā katrā ierīcē, kurā piesakāties ar savu Google kontu, ir iespējams parādīt vienus un tos pašus personalizētus reklāmas ziņojumus.

Lai atbalstītu šo funkciju, Google Analytics reģistrē Google autentificētus lietotāju ID tiem lietotājiem, kuri uz laiku ir saistīti ar mūsu Google Analytics datiem, lai definētu un apkopotu mērķa grupas uz visām ierīcēm rādāmām reklāmām.

Jums ir iespēja pastāvīgi iebilst pret atkārtotu mārketingu/mērķauditorijas atlasi visās ierīcēs, deaktivizējot personalizēto reklamēšanu. Lai to izdarītu, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Ierakstīto datu konsolidācija jūsu Google kontā notiek vienīgi, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs varat dot uzņēmumam Google un arī to atsaukt (VDAR 6. panta 1. daļa). Datu reģistrēšanas procesos, kas nav apvienoti jūsu Google kontā (piemēram, tāpēc, ka jums nav Google konta vai esat iebilduši pret datu konsolidāciju), datu ierakstīšana notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Attaisnotās intereses rodas no tā, ka vietnes operatoram ir likumīgas intereses par vietnes apmeklētāju anonimizētu analīzi reklāmas nolūkos.

Lai iegūtu papildinformāciju un iepazītos ar attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, lūdzu, skatiet Google datu privātuma politiku vietnē https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lv. 

Google Ads un Google reklāmguvumu uzskaite

Šajā vietnē tiek izmantota programma Google Ads. Google Ads ir Google Ireland Limited (“Google”), adrese - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, tiešsaistes reklāmas programma.

Apvienojumā ar Google Ads mēs izmantojam rīku, ko sauc par reklāmguvumu uzskaiti. Noklikšķinot uz Google ievietotas reklāmas, tiks ievietota sīkdatne reklāmguvumu uzskaites vajadzībām. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa pārlūkprogramma ievieto lietotāja datorā. Šīs sīkdatnes izbeidzas pēc 30 dienām, un tās netiek izmantotas, lai personīgi identificētu lietotājus. Ja lietotājs apmeklē noteiktas šīs vietnes lapas un sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, gan Google, gan mēs varēsim atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir saistīts ar šo lapu.

Katram Google Ads klientam tiek piešķirts atšķirīgs sīkfails. Šos sīkfailus nevar izsekot Google Ads klientu vietnēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvuma sīkfailu, tiek izmantota reklāmguvumu statistikas ģenerēšanai Google Ads klientiem, kuri izvēlējušies izmantot reklāmguvumu uzskaiti. Lietotāji saņem to lietotāju kopskaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz viņu reklāmām un ir saistīti ar lapu, kas aprīkota ar reklāmguvumu uzskaites etiķeti (tag). Tomēr viņi nesaņem nekādu informāciju, kas ļautu personīgi identificēt šos lietotājus. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanā, jums ir iespēja iebilst pret šo lietojumu, izmantojot lietotāja iestatījumus - izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, iespējams viegli deaktivizēt Google reklāmguvumu uzskaites sīkfailu. Ja to izdarīsit, jūs netiksit iekļauts reklāmguvumu uzskaites statistikā.

“Konversijas” sīkfailu uzglabāšana un šī izsekošanas rīka izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatora intereses par lietotāju modeļu analīzi, lai optimizētu operatora tīmekļa piedāvājumus un reklāmas, ir likumīgas. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana par sīkdatņu glabāšanu), apstrāde notiek tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Google Ads un Google reklāmguvumu uzskaiti, lūdzu, skatiet Google datu privātuma politiku vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tādā veidā, ka jums tiks paziņots katru reizi, kad tiek ievietotas sīkdatnes, un jūs varat atļaut sīkdatnes tikai atsevišķos gadījumos vai izslēgt sīkdatņu pieņemšanu dažos gadījumos vai kopumā, kā arī varat aktivizēt automātisko sīkfailu dzēšanu pēc pārlūka aizvēršanas. Ja deaktivizējat sīkfailus, šīs vietnes funkcijas var būt ierobežotas.

Google DoubleClick

Šajā vietnē tiek izmantotas Google DoubleClick funkcijas (turpmāk tekstā - “DoubleClick”). Pakalpojuma sniedzējs ir Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

DoubleClick tiek izmantots, lai parādītu jums uz interesēm balstītas reklāmas Google tīklā. Izmantojot DoubleClick, reklāmas var pielāgot skatītāja interesēm. Piemēram, mūsu reklāmas var tikt rādītas Google meklēšanas rezultātos vai reklāmas baneros, kas saistīti ar DoubleClick.

DoubleClick jāspēj atpazīt attiecīgo skatītāju, lai lietotājiem varētu rādīt uz interesēm balstītu reklamēšanu. Šim nolūkam lietotāja pārlūkprogrammā tiek saglabāts sīkfails, aiz kura tiek glabātas lietotāja apmeklētās vietnes, klikšķi un dažāda cita informācija. Šī informācija tiek apkopota pseidonīmā lietotāja profilā, lai attiecīgajam lietotājam parādītu uz interesēm balstītu reklamēšanu.

Google DoubleClick izmantošana notiek mērķtiecīgu reklamēšanas pasākumu interesēs. Tās ir likumīgas intereses VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkta izpratnē. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana par sīkdatņu glabāšanu), apstrāde notiek tikai, pamatojoties VDAR 6. panta 1. daļu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā.

Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai tajā vairs netiktu saglabāti sīkfaili. Tomēr tas var ierobežot vietņu pieejamās funkcijas. Jāatzīmē arī tas, ka DoubleClick var izmantot arī citas tehnoloģijas, lai izveidotu lietotāju profilus. Tādējādi sīkfailu atspējošana negarantē, ka lietotāju profili vairs netiks izveidoti.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iebilst pret Google parādītajām reklāmām, lūdzu, skatiet šīs saites: https://policies.google.com/technologies/ads  un https://adssettings.google.com/authenticated 

Facebook Pixel kods

Lai novērtētu reklāmguvumu līmeni, šī vietne izmanto apmeklētāju aktivitātes kodu Facebook Pixel. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Saskaņā ar Facebook paziņojumu savāktie dati tiks pārsūtīti arī uz ASV un citām trešo pušu valstīm.

Šis rīks ļauj izsekot lapas apmeklētājiem pēc tam, kad pēc noklikšķināšanas uz reklāmas Facebook vietnē, viņi ir saistīti ar pakalpojumu sniedzēja vietni. Tas ļauj analizēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos, un optimizēt turpmākās reklāmas kampaņas.

Mums kā šīs vietnes operatoriem apkopotie dati ir anonīmi. Mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr Facebook arhivē informāciju un apstrādā to, lai būtu iespējams izveidot savienojumu ar attiecīgo lietotāja profilu, un Facebook varētu izmantot datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku. Tas ļauj Facebook rādīt reklāmas Facebook lapās, kā arī vietās ārpus Facebook. Mēs kā šīs vietnes operators nekontrolējam šādu datu izmantošanu. Facebook Pixel izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatoram interese par efektīvām reklāmas kampaņām, kurās ietilpst arī sociālie mediji, ir likumīga. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana par sīkdatņu glabāšanu), apstrāde notiek tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā.

Facebook datu konfidencialitātes politikā jūs atradīsit papildu informāciju par jūsu privātuma aizsardzību - apmeklējiet vietni https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Reklāmu iestatījumu sadaļā https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen  jūs varat arī deaktivizēt atkārtotā mārketinga funkciju “Pielāgotas mērķauditorijas”. Lai to izdarītu, vispirms jāpiesakās Facebook.

Ja jums nav Facebook konta, varat deaktivizēt jebkuru Facebook veidotu uz lietotāju balstītu reklamēšanu Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas alianses vietnē: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Jaunumu saņemšana

Jaunumu saņemšanas biļetena dati

Ja vēlaties abonēt šajā vietnē piedāvāto informatīvo izdevumu (pierakstīties jaunumu saņemšanai), mums no jums būs nepieciešama e-pasta adrese, kā arī informācija, kas ļauj mums pārbaudīt, vai esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks, kā arī piekrišana jaunumu saņemšanai. Turpmāki datus netiks apkopoti, vai tiks vākti tikai pēc brīvprātības principa. Šādus datus mēs izmantosim tikai pieprasītās informācijas nosūtīšanai, un nedalīsimies ar trešajām pusēm, izņemot ar mūsu partneriem no Curaden uzņēmumu grupas.

Veidlapā “Pierakstīšanās jaunumiem” ievadītās informācijas apstrāde notiek tikai uz jūsu piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkts). Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, ko esat devis datu arhivēšanai, e-pasta adresi un šīs informācijas izmantošanu jaunumu nosūtīšanai, piemēram, saņemot jaunumus, noklikšķinot uz saites “Atcelt jaunumu abonēšanu”. Tas neattiecas uz jebkādu līdz šim veikto datu apstrādes darījumu likumību.

Datus, kas mums glabājas jaunumu abonēšanas nolūkos, mēs glabāsim līdz brīdim, kad jūs anulēsit jaunumu saņemšanu vai jaunumu saņemšanas pakalpojumu sniedzēja abonementu un pēc tam, kad būsit anulējis jaunumu saņemšanu, tie tiks izdzēsti no jaunumu saņemšanas izplatīšanas saraksta. Dati, kas tiek glabāti citiem mērķiem, netiek ietekmēti.

Datu izmantošana reklāmu nosūtīšanai uz e-pastu bez reģistrācijas jaunumu saņemšanai un jūsu tiesības iebilst pret to

Ja mēs saņemam jūsu e-pasta adresi saistībā ar preces vai pakalpojuma pārdošanu un jūs neesat iebildis pret savas e-pasta adreses izmantošanu, mēs paturam tiesības regulāri piedāvāt jums līdzīgus piemēram, agrāk iegādātus produktus, no mūsu sortimentu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu. Jūsu e-pasta adrese tiks apstrādāta saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Jūs varat iebilst pret šo savas e-pasta adreses izmantošanu jebkurā laikā, nosūtot ziņojumu uz uzlikumā aprakstītajām kontaktu opcijām vai izmantojot īpašu saiti jaunumu vēstkopas beigās.

Pēc tam, kad esat atteicies no jaunumu saņemšanas, mēs vai jaunumu saņemšanas pakalpojumu sniedzējs var saglabāt jūsu e-pasta adresi “melnajā sarakstā”, lai novērstu turpmākos sūtījumus. Dati no melnā saraksta tiek izmantoti tikai šim nolūkam un nav apvienoti ar citiem datiem. Tas kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēm ievērot likumīgās prasības, sūtot jaunumu vēstkopas (likumīgas intereses GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē). Glabāšana “melnajā sarakstā” ir uz nenoteiktu laika periodu. Jūs varat iebilst pret glabāšanu, ja jūsu intereses prevalē pār mūsu likumīgajām interesēm.

MailChimp

Šī vietne izmanto MailChimp pakalpojumus, lai izsūtītu savus jaunumu paziņojumus (newsletters). Pakalpojuma sniedzējs ir Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ASV.

Cita starpā MailChimp ir pakalpojums, kuru var pielietot, lai organizētu un analizētu jaunumu biļetenu sūtīšanu. Ikreiz, kad ievadāt datus, lai abonētu jaunumu saņemšanu (piemēram, savu e-pasta adresi), informācija tiek glabāta MailChimp serveros Amerikas Savienotajās Valstīs.

MailChimp ir sertifikāts, kas atbilst “EU-US-Privacy-Shield”. Privātuma vairogs ir kompakts līgums starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), kura mērķis ir garantēt Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstību Eiropas datu aizsardzības standartiem.

Ar MailChimp rīka palīdzību mēs varam analizēt mūsu biļetenu kampaņu veiktspēju. Ja atverat e-pastu, kas ir nosūtīts, izmantojot rīku MailChimp, e-pastā integrētais fails (tā sauktais tīmekļa bāksignāls) tiek savienots ar MailChimp serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Rezultātā var noteikt, vai ir atvērts biļetena ziņojums un uz kurām saitēm saņēmējs, iespējams, ir noklikšķinājis. Tajā laikā tiek ierakstīta arī tehniskā informācija (piemēram, piekļuves laiks, IP adrese, pārlūka tips un operētājsistēma). Šo informāciju nevar piešķirt attiecīgajam jaunumu biļetena saņēmējam. To vienīgais mērķis ir jaunumu biļetenu kampaņu statistiskās analīzes veikšana. Šādu analīžu rezultātus var izmantot, lai turpmākos biļetenus efektīvāk pielāgotu to saņēmēju interesēm.

Ja nevēlaties atļaut MailChimp veikt analīzi, jums jāatsakās no jaunumu saņemšanas abonēšanas. Katrā jaunumu biļetena ziņojumā jums tiek sniegta saite, kā to izdarīt. Turklāt jūs varat arī anulēt jaunumu saņemšanas abonementu tieši vietnē.

Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. daļa). Jebkurā laikā varat atsaukt jebkuru piekrišanu, kuru esat devis, atsakoties no jaunumu biļetena abonēšanas. Tas neskar jebkādu datu apstrādes darījumu likumību, kas veikti pirms jūsu atsaukšanas.

Datus, kas mums glabājas jaunumu saņemšanas biļetena abonēšanas nolūkos, mēs glabāsim līdz brīdim, kad jūs anulēsit biļetena vai biļetenu pakalpojumu sniedzēja abonementu un pēc tam, kad būsit abonējis biļetenu, tie tiks izdzēsti no biļetenu izplatīšanas saraksta. Dati, kas tiek glabāti citiem mērķiem, netiek ietekmēti.

Pēc tam, kad esat atteicies no jaunumu biļetenu saņemšanas saraksta, mēs vai biļetenu pakalpojumu sniedzējs var saglabāt jūsu e-pasta adresi “melnajā sarakstā”, lai turpmāk novērstu sūtījumus. Dati no melnā saraksta tiek izmantoti tikai šim nolūkam un nav apvienoti ar citiem datiem. Tas kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēm ievērot likumīgās prasības, sūtot jaunumu biļetenus (likumīgas intereses GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē). Glabāšana melnajā sarakstā ir uz nenoteiktu laiku. Jūs varat iebilst pret glabāšanu, ja jūsu intereses atsver mūsu likumīgās intereses.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet MailChimp datu konfidencialitātes politiku vietnē https://mailchimp.com/legal/terms/.

Līgumslēdzēju datu apstrādes līguma izpilde

Mēs esam noslēguši tā saukto “Datu apstrādes līgumu” ar MailChimp, kurā mēs pilnvarojam MailChimp apņemties aizsargāt mūsu klientu datus un atturēties no to kopīgošanas ar trešajām pusēm.

8. Spraudņi un rīki

YouTube ar paplašinātu datu aizsardzības integrāciju

Mūsu vietnē ir iegulti vietnes YouTube videoklipi. Vietnes operators ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Mēs izmantojam pakalpojumu YouTube paplašinātajā datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube sniegto informāciju, šis režīms nodrošina, ka YouTube pirms videoklipa skatīšanās neglabā nekādu informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Neskatoties uz to, tas nenozīmē, ka var izslēgt datu koplietošanu ar YouTube partneriem paplašinātā datu aizsardzības režīma rezultātā. Piemēram, neatkarīgi no tā, vai skatāties videoklipu, YouTube vienmēr izveidos savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Tiklīdz sākat atskaņot YouTube videoklipu šajā vietnē, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Rezultātā YouTube serverim tiks paziņots, kuru no mūsu lapām esat apmeklējis. Ja, apmeklējot mūsu vietni, esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs iespējojat YouTube, lai jūsu pārlūkošanas modeļus nepastarpināti piešķirtu jūsu personīgajam profilam. Jums ir iespēja to novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

Turklāt pēc video atskaņošanas sākšanas YouTube jūsu ierīcē varēs ievietot dažādus sīkfailus. Ar šo sīkfailu palīdzību YouTube varēs iegūt informāciju par mūsu vietnes apmeklētājiem. Cita starpā šī informācija tiks izmantota video statistikas ģenerēšanai ar mērķi uzlabot vietnes draudzīgumu lietotājam un novērst krāpšanas mēģinājumus. Šīs sīkdatnes paliks jūsu ierīcē, līdz jūs tās izdzēsīsiet.

Noteiktos apstākļos pēc YouTube videoklipa atskaņošanas sākšanas var tikt veikti papildu datu apstrādes darījumi, kurus mēs nevaram kontrolēt.

YouTube izmantošana ir balstīta uz mūsu vēlmi parādīt mūsu tiešsaistes saturā veidā. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu, tā ir likumīga interese. Ja ir pieprasīta atbilstoša piekrišana, apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu; līgumu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā YouTube apstrādā lietotāju datus, lūdzu, skatiet YouTube datu privātuma politiku vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv. 

Google tīmekļa fonti (lokāla iegulšana)

Šajā vietnē tiek izmantoti tā dēvētie Google tīmekļa fonti (šrifti), lai nodrošinātu vienotu fontu izmantošanu šajā vietnē. Šie Google fonti ir instalēti lokāli, lai saistībā ar šo lietojumprogrammu netiktu izveidots savienojums ar Google serveriem. 

Lai iegūtu papildinformāciju par Google tīmekļa fontiem, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://developers.google.com/fonts/faq  un skatiet Google paziņojumu par datu privātumu vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv. 

Adobe fonti

Lai nodrošinātu noteiktu fontu (šriftu) vienotu attēlojumu, šajā vietnē tiek izmantoti fonti ar nosaukumu Adobe Fonts, ko nodrošina Adobe Systems Incorporated (Adobe), 345 Park Avenue, Sanhosē, CA 95110-2704, ASV.

Piekļūstot šīs vietnes lapām, jūsu pārlūkprogramma automātiski ielādēs nepieciešamos fontus tieši no Adobe vietnes, lai tos varētu pareizi parādīt jūsu ierīcē. Rezultātā jūsu pārlūkprogramma izveidos savienojumu ar Adobe serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Tādējādi Adobe uzzinās, ka jūsu IP adrese ir tikusi izmantota, lai piekļūtu šai vietnei. Saskaņā ar Adobe sniegto informāciju kopā ar fontu nodrošināšanu netiks saglabāti sīkfaili.

Adobe rīcībā ir sertifikāts, kas ir atbilstošs ES un ASV privātuma vairoga normām. Privātuma vairogs ir līgums, kuru Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība ir ratificējušas, un kura mērķis ir garantēt atbilstību Eiropas datu aizsardzības standartiem. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html. Dati tiek uzglabāti un analizēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir likumīgas intereses par vienotu fonta parādīšanu operatora vietnē. Ja ir saņemta attiecīga piekrišanas deklarācija (piemēram, piekrišana sīkfailu arhivēšanai), dati tiks apstrādāti tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Jebkuru šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par Adobe fontiem, lūdzu, izlasiet attiecīgās politikas vietnē https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 

Adobe Paziņojumu par datu privātumu var skatīt vietnē https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps (Google kartes)

Izmantojot API, šī vietne izmanto kartēšanas pakalpojumu Google Maps. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Lai iespējotu Google Maps funkciju izmantošanu, jūsu IP adrese ir jāsaglabā. Parasti šī informācija tiek pārsūtīta uz vienu no Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek arhivēta. Šīs vietnes operators nekontrolē datu pārsūtīšanu.

Mēs izmantojam Google Maps, lai pievilcīgā veidā parādītu mūsu tiešsaistes saturu un lai mūsu vietnē norādītās atrašanās vietas būtu viegli atrodamas. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu, tās ir likumīgas intereses. Ja ir saņemta attiecīgs paziņojums par piekrišanu, datus apstrādā tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu. Šo piekrišanas paziņojumu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par lietotāja datu apstrādi, lūdzu, skatiet Google Paziņojumu par datu privātumu vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Google reCAPTCHA

Šajā vietnē mēs izmantojam “Google reCAPTCHA” (turpmāk tekstā - “reCAPTCHA”). Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

reCAPTCHA mērķis ir noteikt, vai šajā vietnē ievadītos datus (piemēram, saziņas veidlapā ievadīto informāciju) nodrošina lietotājs vai automatizēta programma. Lai to noteiktu, reCAPTCHA analizē vietnes apmeklētāju rīcību, pamatojoties uz dažādiem parametriem. Šī analīze tiek aktivizēta automātiski, tiklīdz vietnes apmeklētājs ienāk vietnē. Šajā analīzē reCAPTCHA novērtē dažādus datus (piemēram, IP adresi, apmeklētāja vietnē pavadīto laiku vai lietotāja uzsāktās kursora kustības). Šādas analīzes laikā izsekotie dati tiek pārsūtīti Google.

reCAPTCHA analīzes darbojas tikai un vienīgi fonā. Vietnes apmeklētāji netiek brīdināti, ka tiek veikta analīze.

Dati tiek uzglabāti un analizēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir likumīgas intereses par operatora vietņu aizsardzību pret ļaunprātīgu automatizētu spiegošanu un pret surogātpastu jeb mēstulēm. Ja ir iegūta attiecīga piekrišana (piemēram, piekrišana sīkfailu arhivēšanai), dati tiks apstrādāti tikai, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļu. Jebkuru šādu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google reCAPTCHA, lūdzu, skatiet Google Paziņojumu par datu privātumu un lietošanas noteikumus, klikšķinot uz šīm saitēm: https://policies.google.com/privacy?hl=lv un https://policies.google.com/terms?hl=lv. 

9. E-komercijas un maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Datu apstrāde (klientu un līgumu dati)

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus tikai tiktāl, cik tas nepieciešams juridisko attiecību (datu uzskaites) nodibināšanai, satura organizēšanai vai maiņai. Šīs darbības tiek veiktas, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunktu, kas ļauj apstrādāt datus, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma darbības. Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus par šīs vietnes izmantošanu (lietošanas datus) tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai lietotājiem būtu iespējams izmantot pakalpojumus un izrakstīt rēķinus par tiem.

Apkopotie klienta dati tiek iznīcināti pēc pasūtījuma izpildes vai darījuma attiecību pārtraukšanas. Tas neskar nevienu likumā noteikto saglabāšanas mandātu.

Datu apstrāde reklāmas nolūkos

Pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pārzinim ir likumīgas intereses apstrādāt datus reklāmas nolūkos. Lai izmantotu personalizētu klientu pieeju, mēs arī paturam tiesības uz šī juridiskā pamata izmantot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, ielu, pasta indeksu, pilsētu un vārda dienu. Personas datu glabāšanas ilgums reklāmas nolūkos ir jānosaka no principa, vai uzglabāšana ir nepieciešama reklāmas pieejai. Mēs ievērojam principu dzēst datus vēlākais divus gadus pēc tam, kad vairs nav izmantota reklāma.

Pašu reklāmas mērķi un trešo personu reklāmas mērķi

Ciktāl jūs esat noslēdzis līgumu ar mums vai jums ir nosūtīts reklāmas materiāls, mēs jūs uzskaitīsim kā esošo vai potenciālo klientu. Šādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu vārdu un adresi, lai nosūtītu jums informāciju par jauniem produktiem un pakalpojumiem. Mēs paturam tiesības atbilstoši mūsu likumīgajām interesēm nosūtīt jūsu pasta kontaktinformāciju līgumpartneriem no mūsu Curaden uzņēmumu grupas un līdzīgu produktu piegādātājiem, kurus mēs esam īpaši rūpīgi izvēlējušies, lai arī viņi varētu jūs informēt par saviem produktiem.

Reklāmas atbilstība mūsu likumīgajām interesēm

Lai nodrošinātu, ka jūs saņemat tikai tādu reklamēšanas informāciju, kas varētu jūs interesēt, mēs kategorizējam un papildinām jūsu klienta profilu ar papildu informāciju. Šim nolūkam tiek izmantota gan statistiskā informācija, gan informācija par jums personīgi (piemēram, klienta profila pamatdati). Mērķis ir sniegt jums tādu reklāmu, kas ir orientēta tikai uz jūsu faktiskajām vai iespējamām vajadzībām, un neapgrūtināt jūs ar neinteresantu reklāmu.

Reklāmas pasta apstrāde

Reklāmas sūtījumus mūsu vārdā apstrādā pakalpojumu sniedzējs, kuram mēs šim nolūkam nododam jūsu datus.

Datu pārsūtīšana pēc tiešsaistes veikalu un mazumtirgotāju līgumu slēgšanas, un preču nosūtīšanas

Mēs koplietojam personas datus ar trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams saistībā ar līguma apstrādi; piemēram, uzņēmumiem, kuriem uzticēta preču nosūtīšana, vai finanšu iestādei, kuras uzdevums ir apstrādāt maksājumus. Turpmāka datu pārsūtīšana nenotiek vai notiek tikai tad, ja esat skaidri piekritis pārsūtīšanai. Nekāda jūsu datu kopīgošana ar trešajām personām bez jūsu skaidras piekrišanas, piemēram, reklāmas nolūkos, netiks veikta.

Datu apstrādes likumiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts, kas ļauj apstrādāt datus līguma izpildei vai pirmslīguma darbībām.

Datu pārsūtīšana, noslēdzot līgumus par pakalpojumiem un digitālo saturu

Mēs koplietojam personiskos datus ar trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams saistībā ar līguma apstrādi; piemēram, ar finanšu iestādi, kuras uzdevums ir apstrādāt maksājumus.

Turpmāka datu pārsūtīšana nenotiek vai notiek tikai tad, ja esat skaidri piekritis pārsūtīšanai. Nekāda jūsu datu kopīgošana ar trešajām personām bez jūsu skaidras piekrišanas, piemēram, reklāmas nolūkos, netiks veikta.

Datu apstrādes likumiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts, kas ļauj apstrādāt datus līguma izpildei vai pirmslīguma darbībām.

PayPal

Papildus citām iespējām mēs šajā vietnē varam piedāvāt veikt maksājumu, izmantojot PayPal. Šī maksājumu apstrādes pakalpojuma sniedzējs ir PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburga (turpmāk tekstā - “PayPal”).

Ja izvēlaties maksājumu caur PayPal, mēs nosūtīsim jūsu ievadīto maksājumu informāciju PayPal.

Juridiskais pamats jūsu datu kopīgošanai ar PayPal ir VDAR 6. panta 1. daļa (piekrišana), kā arī VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts (apstrāde līguma izpildei). Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei. Šāda atsaukšana neietekmē pagātnē veikto datu apstrādes darījumu spēkā esamību.

Klarna

Papildus citām iespējām mēs varam piedāvāt veikt maksājumu, izmantojot Klarna pakalpojumus šajā vietnē. Pakalpojumu nodrošinātājs ir Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stokholma, Zviedrija (turpmāk tekstā - “Klarna”).

Klarna piedāvā plašu norēķinu iespēju spektru (piemēram, maksājums pa daļām). Ja nolemjat maksāt, izmantojot Klarna (Klarna norēķinu risinājumu), Klarna no jums ievāks personīgos datus. Detalizētas informācijas iegūšanai, lūdzu, skatiet Klarna datu aizsardzības deklarāciju, apmeklējot šo saiti: https://www.klarna.com/us/privacy-policy/. 

Klarna izmanto sīkdatnes, lai optimizētu Klarna norēķinu risinājumu izmantošanu. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu, norēķinu risinājuma optimizācija ir likumīga interese. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus var saglabāt jūsu ierīcē un kas nerada nekādu kaitējumu jūsu ierīcei. Informācija paliek jūsu ierīcē, līdz jūs to izdzēsīsit. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Klarna sīkfailu lietošanu, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Juridiskais pamats jūsu datu kopīgošanai ar PayPal ir VDAR 6. panta 1. daļa (piekrišana), kā arī VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts (apstrāde līguma izpildei). Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei. Šāda atsaukšana neietekmē pagātnē veikto datu apstrādes darījumu efektivitāti.

instant transfer Sofort (tūlītējais pārskaitījums ar Sofort)

Papildus citām iespējām šajā vietnē mēs varam piedāvāt maksājumu pakalpojumu ar nosaukumu “tūlītējais pārskaitījums Sofort”. Šīs norēķinu iespējas sniedzējs ir Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Vācija (turpmāk tekstā - “Sofort GmbH”).

Ar “instant transfer Sofort” rīka palīdzību mēs no Sofort GmbH saņemam maksājuma apstiprinājumu reāllaikā, kas ļauj mums uzreiz sākt pildīt savas saistības pret jums.

Izvēloties norēķinu iespēju “tūlītējs pārskaitījums ar Sofort”, uz Sofort GmbH jānosūta Personas identifikācijas numurs (PIN) un derīgs Nodokļu atskaitīšana un iekasēšanas konta numurs (TAN), kas ļauj uzņēmumam pieteikties jūsu tiešsaistes bankas kontā. Pēc pieteikšanās Sofort GmbH pārbaudīs jūsu konta atlikumu un veiks bankas pārskaitījumu mums ar jūsu norādītā TAN palīdzību. Pēc tam uzņēmums mums nekavējoties nosūta darījuma apstiprinājumu. Pēc Sofort GmbH pieteikšanās sistēma automātiski pārbaudīs arī jūsu ieņēmumus un pārbaudīs jūsu iepriekš apstiprinātās overdrafta kredītlīnijas kredītlimitu un citu kontu esamību kopā ar to atlikumiem.

Kopā ar PIN un TAN numuriem sistēma pārsūta Sofort GmbH arī jūsu ievadīto maksājumu informāciju kopā ar personas datiem. Jūsu personas dati ietver jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru (-us), e-pasta adresi, IP adresi, kā arī visus citus datus, kas nepieciešami maksājuma darījuma apstrādei. Šie dati ir jāpārsūta, lai varētu pilnīgi droši noteikt jūsu identitāti un novērstu krāpšanas mēģinājumus.

Jūsu informācijas apmaiņas ar Sofort GmbH juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļa (piekrišana), kā arī VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts (apstrāde līguma izpildei). Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei. Šāda atsaukšana neietekmē pagātnē veikto datu apstrādes darījumu spēkā esamību.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par maksājumiem, kas veikti, izmantojot tūlītējās pārskaitīšanas iespēju, lūdzu, izmantojiet šīs saites: https://www.sofort.de/datenschutz.html  un https://www.klarna.com/sofort/. 

Paydirekt

Papildus citām iespējām šajā vietnē, mēs piedāvājam arī veikt maksājumu, izmantojot Paydirekt. Šī maksājumu pakalpojuma sniedzējs ir Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurte pie Mainas, Vācija (turpmāk tekstā - “Paydirekt”).

Ikreiz, kad veicat maksājumu ar Paydirekt, Paydirekt apkopo darījumu datus un nodod tos bankai, kurā esat reģistrējies Paydirekt. Papildus informācijai, kas nepieciešama pašam maksājumu darījumam, Paydirekt apkopo citus datus saistībā ar jūsu darījuma apstrādi, piemēram, piegādes adresi vai atsevišķas preces iepirkumu grozā.

Pēc tam Paydirekt autentificē darījumu, izmantojot autentifikācijas procesu, kas šim nolūkam ir arhivēts bankā. Pēc tam jūsu maksājuma summa tiks pārskaitīta uz mūsu kontu no jūsu konta. Mums nav piekļuves jūsu konta informācijai; to nedara arī trešās personas.

Jūsu dati tiek pārsūtīti Paydirekt, pamatojoties VDAR 6. panta 1. daļu (piekrišana) un VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunktu (datu apstrāde, kuras mērķis ir kontakta izpilde). Jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Jebkura atsaukšana ir spēkā arī turpmāk un neietekmē datu apstrādes darījumu efektivitāti pagātnē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par maksājumu, izmantojot Paydirekt, lūdzu, pārskatiet Paydirekt Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kā arī datu aizsardzības noteikumus, apmeklējot šo saiti: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Cookie Declaration